Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., „Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání.Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.“