Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách

Jistě jste zaznamenali, že se blíží novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách. Změny se týkají především periodických prohlídek, příloh i pravidelného dohledu. Účinnost změny je plánována na 1. ledna 2023, cesta novelizace ale nebyla tak jednoduchá, protože se na ni sneslo mnoho různých pohledů a názorů. Co vše novelizace vyhlášky obsahuje?

Profesní riziko

Vyhláška zavádí novou terminologii, která nahrazuje tu dosavadní, která je mnohdy zavádějící. Například obsahuje „profesní riziko“ namísto dosavadního „rizika ohrožení zdraví“.

Dohled na pracovišti

Novinkou je také provádění dohledu na pracovišti alespoň jednou za tři roky u prací, které jsou zařazené do druhé rizikové, třetí a čtvrté kategorie. U první kategorie může dohled probíhat pouze, pokud tak stanoví zaměstnavatel, nebo si ho vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Přečtěte si také: Inspekce na pracovišti v rámci pracovnělékařské služby. Na co se jako zaměstnavatel musíte připravit?

Vstupní lékařská prohlídka

Nejvíce ohlasů a kritiky se sneslo na původní návrh novely vyhlášky, který se týkal vstupních lékařských prohlídek u kategorie první a druhé. Dle tohoto návrhu by vstupní lékařská prohlídka byla dobrovolná – pouze na základě vyžádání uchazeče nebo zaměstnavatele. Jedním z důvodů kritiky bylo to, že zákon o specifických zdravotních službách stanovuje zaměstnavateli povinnost zajištění vstupní lékařské prohlídky, tudíž vyhláška (jako předpis nižší právní síly) nemůže tuto povinnost zrušit.

Dalším argumentem bylo, že ač jsou dvě první kategorie označovány jako nerizikové, přes to s sebou určitá rizika nesou. Právě vstupní prohlídky umožňují odhalit počáteční projevy poškození zdraví z práce a také brání zhoršování individuálního zdravotního stavu. Jedná se tedy o nutnou prevenci, která zabraňuje či omezuje možný vznik nemocí z povolání.

Z této původně navrhované změny se tedy upustilo.

Periodické prohlídky

U periodických prohlídek ovšem ke změně u první a druhé kategorie dojde. Právě zde budou pravidelné prohlídky opravdu dobrovolné.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku