Inspekce na pracovišti v rámci pracovnělékařské služby. Na co se jako zaměstnavatel musíte připravit?

Bezpečnost práce hraje zásadní roli v každém podnikání, ke kterému se vztahuje řada zákonů a předpisů. Jejich dodržování vás uchrání před pracovními úrazy či vysokými pokutami. Jak často je tedy důležité absolvovat bezpečnostní inspekci svého pracoviště?

Povinnost daná zákonem

Četnost inspekce vašeho pracoviště v rámci pracovnělékařské služby stanovuje vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Konkrétně určuje nutnost prohlídky každého klasického pracovního místa, a to jednou ročně. Pokud zaměstnavatel provozuje pracovišť více, je takový dozor nutné provádět na každém z nich. Výjimkou jsou akorát společnosti, ve kterých jsou všechny prováděné práce zařazené do kategorie 1, což znamená, že u nich nehrozí žádné riziko ohrožení zdraví zaměstnanců. U takových firem pak postačí prohlídka jednou za dva roky.

Na co se inspekce na pracovišti zaměřuje?

Úkolem prováděného dozoru je identifikovat pracovní podmínky zaměstnanců, jejich zdravotní charakter, náročnost a přizpůsobení samotného pracoviště co nejvhodnějším a nejbezpečnějším způsobem. Veškerou tuto činnost má na starost koordinátor BOZP.

Obraťte se na odborníky

Na bezpečnosti práce se opravdu nevyplatí šetřit. Obraťte se proto raději na odborníky, kteří vám zajistí kompletní balíček služeb od A až do Z. Například firma EXTÉRIA nabízí komplexní a spolehlivé služby v oblasti BOZP a PO pro velké firmy i drobné živnostníky. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a nechte si BOZP a PO sestavit na míru vašemu podnikání. V pořádku vedená bezpečnost práce na pracovišti totiž zajistí vašim zaměstnancům maximální bezpečnost, a to jak před zraněním, tak před zákonem a případnými pokutami.

Přečtěte si další zajímavosti v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku