Inspekce na pracovišti v rámci pracovnělékařské služby. Na co se jako zaměstnavatel musíte připravit?

Bezpečnost práce hraje zásadní roli v každém podnikání, ke kterému se vztahuje řada zákonů a předpisů. Jejich dodržování vás uchrání před pracovními úrazy či vysokými pokutami. Jak často je tedy důležité absolvovat bezpečnostní inspekci svého pracoviště?

Povinnost daná zákonem

Četnost inspekce vašeho pracoviště v rámci pracovnělékařské služby stanovuje vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Konkrétně určuje nutnost prohlídky každého klasického pracovního místa, a to jednou ročně. Pokud zaměstnavatel provozuje pracovišť více, je takový dozor nutné provádět na každém z nich. Výjimkou jsou akorát společnosti, ve kterých jsou všechny prováděné práce zařazené do kategorie 1, což znamená, že u nich nehrozí žádné riziko ohrožení zdraví zaměstnanců. U takových firem pak postačí prohlídka jednou za dva roky.

Na co se inspekce na pracovišti zaměřuje?

Úkolem prováděného dozoru je identifikovat pracovní podmínky zaměstnanců, jejich zdravotní charakter, náročnost a přizpůsobení samotného pracoviště co nejvhodnějším a nejbezpečnějším způsobem. Veškerou tuto činnost má na starost koordinátor BOZP.

Obraťte se na odborníky

Na bezpečnosti práce se opravdu nevyplatí šetřit. Obraťte se proto raději na odborníky, kteří vám zajistí kompletní balíček služeb od A až do Z. Například firma EXTÉRIA nabízí komplexní a spolehlivé služby v oblasti BOZP a PO pro velké firmy i drobné živnostníky. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a nechte si BOZP a PO sestavit na míru vašemu podnikání. V pořádku vedená bezpečnost práce na pracovišti totiž zajistí vašim zaměstnancům maximální bezpečnost, a to jak před zraněním, tak před zákonem a případnými pokutami.

Přečtěte si další zajímavosti v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku