Novelizace zákoníku práce

Dnes, 1. října 2023, nabývá na účinnosti dlouho očekávaná novela zákoníku práce. Novelizace se týká například dohod o provedení práce mimo pracovní poměr a práce na dálku, kterou známe jako home office. Pojďme se blíže podívat na změny, které nás čekají.

Novelizace zákoníku práce vznikla především na popud směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019, která se zabývá rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pracujících osob.

Práce na dálku

Práce na dálku, neboli home office, je nyní podrobné popsána v § 317. Její výkon je možný na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Důležitou změnou je také téma náhrady nákladů při výkonu práce na dálku, které nově upravuje § 190a. Buď může zaměstnanec požadovat náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vykonáváním dané práce, nebo se se zaměstnavatelem dohodnout na paušální částce. Paušální částka by za každou započatou hodinu práce na dálku zahrnovala náklady na spotřebu domácnosti upravené pomocí modelu práce na dálku. Výši stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou.

Přečtěte si také: Jak je to s BOZP na home office?

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Novelizace se v § 74 věnuje také výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. V těchto dohodách musí zaměstnavatel předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu. Ten jí musí mít k dispozici nejpozději 3 dny před začátkem směny.

V dohodě o provedení práce musí být nově také výslovně uvedeny sjednané práce.

Dostatek odpočinku

V § 90 se pojem nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami mění na nepřetržitý denní odpočinek. Cílem paragrafu je, aby byl odpočinek opravdu zaměstnavatelem poskytován, nejen navrhován pro forma.

S tím souvisí také nový § 93a, který upravuje dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví. Toto téma bylo v posledních týdnech žhavých tématem číslo jedna. Zaměstnanec je nyní povinen vést i evidenci o práci přesčas.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku