Jak je to s BOZP na home office?

V tomto roce dojde k mnoha změnám v zákoníku práce, například i co se týče výkonu práce na tzv. home office. Podíváme se tedy na to, jak domácí pracoviště řeší BOZP.

Čestné prohlášení

Dá se říct, že zaměstnanci pracující z domova jsou stejně ohrožení jako zaměstnanci na pracovišti. Zejména pak u některých povolání, jejichž hlavní náplní je práce u počítače. Právě proto by i domácí prostředí mělo splňovat podmínky BOZP. Není samozřejmě v možnostech zaměstnavatele řádně projít a kontrolovat bydliště zaměstnanců, řešením tedy může být čestné prohlášení zaměstnance, že dané místo výkonu práce splňuje požadavky BOZP.

Prevence je alfa a omega

Prevence je základ, a proto by zaměstnavatel neměl zapomenout na školení i zaměstnanců pracujících z domova. Školení by mělo zaměstnance seznámit se základy BOZP, informovat je o povinných bezpečnostních přestávkách a o rizicích, která v rámci home office existují.

Přečtěte si také: Jak zabránit úrazu zaměstnance na home office? A co dělat, když k němu přesto dojde?

Jak by mělo domácí pracoviště splňovat podmínky BOZP?

U kancelářské práce byste například měli splňovat požadavky na správnou ergonomii, dostačující osvětlení, správné klima (tedy teplotu a pravidelné větrání)… Pracoviště by mělo být uzpůsobeno dané práci a nemělo by být pouze provizorní.

Novela zasáhne i home office

Na novelu týkající se práce na dálku se podíváme v dalším článku, zdůrazněme ale už zde klíčové body. Nově například novela zdůrazňuje, že délka směny u zaměstnanců na home office (kteří si rozvrhují pracovní dobu sami) nesmí přesáhnout 12 hodin. Dále se budou novinky týkat také zohlednění tzv. „work-life balance směrnice“, která se zabývá uspořádáním práce a běžného života – nárok na home office budou mít nově skupiny zaměstnanců:

a) pečují o dítě mladší 15 let

b) těhotné zaměstnankyně

c) zaměstnanci dlouhodobě pečující o osobu, která se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Co je to hygiena práce a jak souvisí s BOZP?
BOZP v administrativě
Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku