Ochrana proti pádu z výšky

Zranění, která vznikají při pádu z výšky, jsou většinou velmi vážná, ale i smrtelná. Ochrana proti pádu je tedy klíčovou při všemožných činnostech ve výškách. Jak je to tedy s BOZP a které ochranné pracovní pomůcky musíte při podobné činnosti mít?

Práce ve výškách, ale i do hloubky

Za práci ve výškách s nebezpečím pádu se považuje:

  1. pracoviště a přístupové komunikace nacházející se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,
  2. všechny ostatní pracoviště a přístupové komunikace, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Bezpečnostní prostředky

Bezpečnost práce a ochrana při této práci zajišťují v první řadě technické konstrukce, jako jsou zábradlí, ohrazení nebo záchytná lešení. Dále ale spoléháme také na osobní pracovní prostředky proti pádu, ty se využívají v tom případě, když není možné zcela využít výše zmíněné technologie. Mezi osobní ochranné pomůcky patří jistící lana, bezpečnostní postroje, karabiny, tlumiče pádu a bezpečnostní brzdy.

Přečtěte si také: Neriskujte pokutu za nezřízení preventivní požární hlídky.

Školení

Práci ve výškách mohou vykonávat pouze zdravotně a odborně způsobilí zaměstnanci. Odborně způsobilé jsou ti, kteří se pravidelně účastní a zdárně absolvují školení o bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Četnost i obsah školení je čistě na zaměstnavateli, který ale musí zajistit znalost zaměstnanců i její ověření. V rámci školení dochází k seznámení zaměstnanců s riziky a také opatřeními při práci ve výškách. Také je jim ukázáno, jak pracovat s OOPP.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku