Neriskujte pokutu za nezřízení preventivní požární hlídky.

Jestliže je na vašem pracovišti zvýšené nebo vysoké požární nebezpečí, musíte zajistit preventivní požární hlídky. Co mají hlídky za úkol? A co dalšího byste měli vědět?

K čemu potřebujete hlídky na pracovišti?

Preventivní požární hlídky dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně, takže kontrolují počet hasicích přístrojů na pracovišti a přístup k nim, kontrolují bezpečnou vzdálenost hořlavých hmot od tepelných zdrojů a plní organizační pokyny vydané zaměstnavatelem. V případě vzniku požáru jednají tak, aby zachránily ohrožené osoby. Přivolávají tedy jednotku požární ochrany, ale účastní se také samy zneškodnění požáru.

Přečtěte si také: Elektrická požární signalizace v domech s pečovatelskou službou

Základní pravidla pro zřízení požární hlídky:

  • Hlídka se zřizuje pro každý objekt či patro vaší firmy.
  • Požární hlídky musí být také přítomny v každé směně.
  • Zaměstnanci, kteří jsou součástí požární hlídky projdou odbornou přípravou, školením, které je připraví pro činnost na pracovišti se zvýšeným či vysokým požárním nebezpečím.
  • Tato školení a přípravu musí opakovat nejméně jednou za rok.

Školení hlídek

Jako na každém školení se zaměstnanci nejprve doví o požárním nebezpečí z teoretického hlediska. Školení by mělo být přizpůsobené danému pracovišti, a tedy popisuje konkrétně například výskyt tlakových lahví, chemických látek či dalších rizikových faktorů.

Dále se zaměstnanci seznámí s rozmístěním a použitím všech prostředků požární ochrany, které se na pracovišti vyskytují. To znamená například hasicí přístroje, požární signalizace, požární uzávěry a další.

Jestliže zaměstnavatel na pracovišti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím nezřídí preventivní hlídku, hrozí mu pokuta od hasičského záchranného sboru kraje až ve výši 500 tisíc Kč.

Mohlo by vás také zajímat:

Evakuace při požáru: co byste o ní měli vědět?
Dobrovolní hasiči by neměli zapomínat na odpočinek
Kolik hasicích přístrojů musíte mít na pracovišti?

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku