Ohlašovna požárů

Související články:

PO (Požární Ochrana)

Je souhrn technicko-organizačních opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření.

PO (Požární Ochrana)

Chci informační schůzku