Hořlavá látka

Hořlavá látka
|

PO (Požární Ochrana)

PO (Požární Ochrana)
|

Je souhrn technicko-organizačních opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a …

Požár

Požár
|

Za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na …

Požárně bezpečnostní zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení
|

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření jsou technická nebo organizační opatření ke snížení intenzity případného požáru a ke snížení …

Požární nebezpečí

Požární nebezpečí
|

Provozovatel činnosti s vysokým požárním nebezpečím zabezpečí, prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí (dále jen „PPN“) z hlediska ohrožení …

Požární technika

Požární technika
|

Požární technikou se rozumí hasicí přístroje, hydranty, zásahová vozidla HZS, atd.

Průvodní dokumentace k požární ochraně

Průvodní dokumentace k požární ochraně
|

Jedná se o souhrn legislativních zákonů, které musí zpracovat technik požární ochrany případně osoba odborně způsobilá v požární …

Technik požární ochrany (TPO)

Technik požární ochrany (TPO)
|

Technik požární ochrany je jedním z kvalifikačních stupňů odborné způsobilosti v oblasti prevence v požární ochraně, dle zákona. Technik …

Veřejnost

Veřejnost
|

Veřejnost je velmi obecný pojem, který zahrnuje všechny lidi, resp. občany. Jde o termín významově zcela neutrální, neboť osoby nijak …