OIP – Oblastní Inspektorát práce

Oblastní Inspektorát Práce. Provádí kontrolu nad dodržováním platné legislativy v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u zaměstnavatelů a OSVČ. Na kontroly chodí Inspektoři, kteří jsou oprávnění udělovat sankce za správní delikty.

Související články:

Analýza rizika v BOZP

Analýzou rizik se rozumí identifikace nežádoucích událostí, které vedou k realizaci rizika, analýza mechanismů, kterými tyto nežádoucí události mohou vzniknout a obvykle odhad velikosti a pravděpodobnosti nebo jakýchkoliv …

Analýza rizika v BOZP

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum. …

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Chci informační schůzku