Oblastní Inspektorát Práce. Provádí kontrolu nad dodržováním platné legislativy v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u zaměstnavatelů a OSVČ. Na kontroly chodí Inspektoři, kteří jsou oprávnění udělovat sankce za správní delikty.