Podmínky stanovující povinnost poskytovat zdarma ochranné nápoje zaměstnancům jsou stanoveny podrobně v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Ochranné nápoje je povinen poskytovat zaměstnavatel svým zaměstnancům v letních měsících.