OOPP pro svařování

Svařování patří mezi nejrizikovější činnosti při výkonu práce. Je zde mnoho faktorů, které ohrožují zdraví zaměstnanců, proto s nimi počítejte a co nejvíce je minimalizujte. Zaměstnavatel je povinný poskytnout zaměstnancům odpovídající OOPP, které zabrání úrazům.

Neionizující záření, tepelné záření, hluk, horké povrchy a mnoho dalších faktorů, které mnohdy vedou k úrazům při svařování. Zaměstnanci, kteří sváření vykonávají, musí být vybavení vhodnými ochrannými osobními pracovními pomůckami (OOPP), aby se zamezilo ohrožení jejich zdraví. Jaké prostředky zde patří?

Přečtěte si také: Jak vysoký je příplatek za práci ve ztíženém prostředí?

Riziko záření

Každé svařování vydává do okolí určité záření, ať už infračervené, vysokofrekvenční, ultrafialové nebo ionizující, proto je potřeba se před nimi dostatečně chránit. Před zářením ochraňuje prakticky celý povrch těla, svářeč tedy užívá kvalitní oděv, rukavice, odpovídající obuv a obličejový štít.

Popálení

Popálení je rizikem, které najdeme i u jiných činností. Zaměstnance před ním ochráníme pomocí kvalitních svářečských rukavic a nehořlavých materiálů.

Ochraňte i plíce

Při procesu svařování se do vzduchu vylučují částečky látek a tzv. svářečský aerosol, jehož vdechování je velmi nebezpečné. Vybavte své svářeče respirátory, částečky aerosolu se totiž dostávají do plic a mohou způsobit až rakovinu plic.

Přečtěte si také: Bezpečnost práce při svařování.

Další rizika a zásady

Při svařování je nutné dodržování dalších zásad, jako jsou respektování bezpečnostních přestávek, zajištění větrání, pitný režim a především používání OOPP.

Mějte BOZP na pracovišti na jedničku!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku