Hlavním cílem hodnocení pracovních rizik je chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Jejich vyhledávání na pracovišti zaměstnavatele provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, dle zákona.