Pozor na úrazy na školních výletech!

Do začátku prázdnin nám již zbývá jen pár týdnů, a to znamená konání výletů a školních zájezdů. I v těchto chvílích nezapomínejte na základy bezpečnosti. A to nejen proto, aby se nic nestalo žákům, ale i zaměstnancům pověřeným k jejich dohledu. Školní úrazy totiž nejsou pouze záležitostí dětí a studentů.

Bezpečnost žáků

Základní pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve školách najdete v § 29 školského zákona. V tomto dokumentu se hovoří o tom, že školy a školská zařízení odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků i studentů. A to nejen při vzdělávání, ale i dalších činnostech, jako jsou právě školní výlety. Odpovědné osoby musí děti seznámit s nezbytnými informace, které vedou k zajištění jejich bezpečnosti.

Přečtěte si také: Povinnosti ředitele školy v oblasti PO.

Jak je to se zaměstnanci?

BOZP u zaměstnanců jakožto dozorů na školních výletech a akcích má stejná pravidla jako u pracovních cest. V době, kdy dochází k aktivnímu výkonu práce, tedy dozor nad žáky, pracovní aktivity a podobně, je zaměstnanec povinen dodržovat zásady BOZP a v případě úrazu se jedná o úraz pracovní. Jestliže se ale úraz stane v „době volna“ na pracovní akci, tedy například o uklouznutí, zakopnutí, či pád, nelze tuto skutečnost brát jako pracovní úraz.

Přečtěte si také: I u pracovní cesty nezapomínejte na BOZP!

Úrazy žáků a studentů

Úraz, který se stane žákům při vzdělávání nebo při souvisejících činnostech, zapište do evidence úrazů. To platí i na výletech, školách v přírodě či jiných pobytech, a to i v případě, že děti dostanou tzv. rozchod. I v tomto případě musí daný zaměstnanec zvážit všechna možná rizika a pokud možno je také omezit.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku