Povinnosti ředitele školy v oblasti PO

Bezpečnost ve školských zařízeních je důležitou oblastí, ale také velmi náročnou, protože jde o bezpečnost dětí. Na ředitele jsou kladeny velké nároky a specifické povinnosti. Jste si jisti, že splňujete všechna zákonem daná pravidla? Pojďme se dnes podívat na to, co je pro ředitele určující v rámci požární ochrany.

Legislativa

Ředitel musí ze zákona ve věcech požární ochrany vždy spolupracovat s osobou odborně způsobilou v požární ochraně nebo technikem požární ochrany!

V zásadě jsou pro vás, jako pro ředitele školy, určující tyto dva dokumenty, které byste si měli pořádně prostudovat.

Požární bezpečnost

Požár může bohužel vzniknout kdykoliv a kdekoliv. Zvlášť ve školách a školkách by měla být striktně řešena požární ochrana, protože je zde několik specifických rizik, které mohou vést ke vzniku požáru. Jedním ze specifik jsou například školní chemické laboratoře, kde je mimo chemických látek například také plynový kahan. Dbejte proto na zásady požární ochrany.

Co je třeba zajistit?

Povinností je opravdu mnoho, proto se vám rozhodně vyplatí najmout si externího specialistu na požární ochranu, například právě Extérii. Protože jsme v oboru delší dobu, pomůžeme vám, abyste měli opravdu vše v pořádku a zajistili bezpečnost pro děti, ale i učitele a další zaměstnance.

Neměli byste zapomenout na vyvěšení požárního řádu a požárně evakuačního plánu. Důležité je také umístění a počet hasicích přístrojů v budově školy a umístění a instalace požárně bezpečnostních zařízení, jako jsou například požární dveře. Právě ve školce se jeden z našich techniků setkal se dveřmi sice požárními, ale vysazenými.

Kromě mnoha dalších povinností můžeme zmínit také například školení zaměstnanců, protože jsou to právě učitelé, kteří následně vedou děti a studenty k požární ochraně.

Na závěr je na základě zákoníku práce ředitel školy povinný organizovat alespoň jedenkrát ročně tzv. ROČNÍ PROVĚRKU BOZP.

Přečtěte si také:

Požární ochrana
Školení a pravidelná roční prověrka pro školky, školy a gymnázia
Školení protipožární ochrany
Zdravotní průkaz: Kdo ho musí mít a jak ho získá?
Vysazené požární dveře vás neochrání

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku