Prázdniny pomalu končí a povinnosti přicházejí…

Prázdniny končí a začátek školního roku se opět blíží. To znamená nejen další povinnosti pro žáky a studenty, ale i pro vedení škol a školek. Právě v této oblasti je potřeba dbát na dodržování pravidel a zásad bezpečnosti práce a požární ochrany. Jaké jsou hlavní povinnosti škol v oblasti BOZP a s čím vším vám Extéria pomůže?

Přípravné období už je tady

BOZP a PO se řeší zásadně v takzvaném přípravném období, které je před začátkem nového školního roku. Během přípravného období ředitelky a ředitelé plní povinnosti, které se týkají bezpečnosti práce a které jsou stanovené zákonem.

Přečtěte si také: Zpráva o výsledcích kontrol SÚIP za rok 2022 potvrzuje důležitost Extérie na trhu

Jaké povinnosti pro školy platí?

Školy jsou místem, kde se neřeší pouze bezpečnost zaměstnanců, ale i dětí, žáků a studentů. I proto pro ně existuje celá řada povinností, které je nutné plnit a neustále kontrolovat.

  • Vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik, která se pojí s pracovním prostředím i vykonávanými činnostmi
  • Pravidelné školení
  • Roční prověrky BOZP
  • Povinnost řešit pracovní úrazy jak zaměstnanců, tak samozřejmě žáků a studentů, kteří školu navštěvují.
  • Povinnost vést dokumentaci k BOZP, kterou je nutné pravidelně aktualizovat (interval je stanovený na jeden rok).
  • Povinnost dbát na práva a povinnosti jak zaměstnanců, tak žáků a studentů. Je nutné, aby žáci, studenti a také zaměstnanci byli se svými právy a povinnostmi pravidelně seznamováni.
  • Povinnost provádět revize a kontroly, také povinnost udržovat používaná zařízení ve škole.

Přečtěte si také: Povinnosti ředitele školy v oblasti PO

Nechte to na odbornících

Protože je BOZP a PO rozsáhlá oblast, na kterou je zvlášť ve školství kladen důraz, je dobré obrátit se přímo na odborníky. Ti se v této problematice běžně pohybují a dokáží vám poradit a pomoci se vším, co je potřeba. Extéria vám zajistí komplexní služby – od poradenství, školení, kontrolu dokumentace i pracoviště, až po pravidelné roční prověrky.

Neváhejte se na nás obrátit!

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku