Přidělování ochranných pomůcek OOPP

Osobní ochranné pracovní pomůcky jsou nedílnou součástí mnoha pracovišť. Za jejich přidělování je odpovědný zaměstnavatel, který také stanovuje způsob, podmínky a dobu používání OOPP, a to na základě rizik spojených s konkrétním pracovištěm. Co vše byste měli o přidělování a povinnosti OOPP vědět?

Každé pracoviště má svá specifika

Žádné univerzální pravidlo pro poskytování a používání ochranných osobních pracovní pomůcek neexistuje. Druh i způsob využívání se liší u každého pracoviště, stejně jako nalezená rizika a pracovní podmínky.

Zaměstnavatel má zákonnou povinnost v neustálém vyhledávání rizik a jejich minimalizaci. V prvé řadě se tedy pokusí odstranit nebo minimalizovat dané riziko, až ve druhé fázi dochází k řešení rizika pomocí ochranných prostředků. Je to tedy právě zaměstnavatel, který určuje hlavní důvody, proč a jaké OOPP zaměstnanci používají. To by měl konzultovat s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, tedy OZO, která vyhodnotí rizika na pracovišti a poté doporučí vhodné ochranné pomůcky pro zaměstnance.

Tabulka, která vám ulehčí práci

Nařízení vlády NV 390/2021 pro tyto účely obsahuje v příloze č. 1 Tabulku pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků. Najdete zde uvedené části těla a vypsaná rizika. Pomocí tabulky si tak snadno vyhledáte rizika, která se na vašem pracovišti vyskytují, na jaké části těla působí a podle toho i výběr adekvátních OOPP.

Nezapomeňte na dokumentaci o přidělování!

U poskytování OOPP to ale nekončí! O všem musíte mít řádně vedenou dokumentaci, kde budete mít uvedeno černé na bílém to, že si zaměstnanci přebírají určené pomůcky a používají je.

Více se o evidenci OOPP dozvíte v tomto článku.

Nevíte si s BOZP rady? Neváhejte a kontaktujte odborníky na bezpečnost práce a požární ochranu, kteří vám rádi poradí, a navíc vám ušetří spoustu času i financí.

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Chci informační schůzku