Regály a jejich bezpečné užívání na pracovišti

Asi byste se divili, jaká rizika s sebou přináší špatné užívání regálů, jejich neoznačení nebo nekontrolování. Právě ve skladech dochází k velkému množství úrazů a často právě z důvodu špatného uložení předmětů v regálech. Jak tedy regály na pracovišti bezpečně užívat?

Štítky na regálech

Regály musí být trvale označené štítky s uvedením nejvyšší nosnosti buněk regálů, počtem buněk ve sloupci a nosnost samotného sloupce. Štítky by vám měl předat dodavatel spolu s průvodní dokumentací, ve které najdete návod k použití, podmínky správného ukotvení, nosnosti a další.

Označení regálů bývá u kontrol častým problémem, protože na něj zaměstnavatelé zapomínají.

Přečtěte si také: Věděli jste, že i skladování má svá pravidla?

Pravidelné prohlídky

Pravidelné revize se nevyhnou ani regálům. Prohlídky regálů by se měly provádět alespoň jedenkrát ročně, pokud výrobce nestanovuje jinak. Pokud provozujete větší sklad, kde dochází k častému pohybu zaměstnanců i zboží, doporučujeme provádět prohlídky častěji. Regály se totiž mohou častým používáním rychleji opotřebit či poškodit.

Správné skladování

Častým zdrojem úrazů je nevhodné skladování věcí v regálech. Všechen materiál a předměty musí být v regálech uložené tak, aby se při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. Skladovaný materiál by ani neměl přečnívat, aby nespadl nebo o něj zaměstnanec nezavadil.

Regály vyšší než dva metry

Pokud používáte regály vyšší než 2 metry, musíte dbát na zvýšenou opatrnost, aby byl materiál opravdu dobře zajištěn proti vypadnutí. Zaměstnanci v tomto případě také musí používat osobní ochranné pracovní prostředky, tedy přilby.

S námi se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku