Školení řidičů vysokozdvižných vozíků musí probíhat pravidelně

Před kontrolou OIP si náš klient, výrobce nábytku, zavolal na pomoc technika BOZP. Technička na předkontrole seznámila jednatele s nedostatky, které by mohly být u kontroly problém. Také ho informovala o provádění pravidelných školení u obsluhy vysokozdvižných vozíků.

Ačkoliv přesná perioda toho, kdy musí dojít ke znovuproškolení zaměstnanců, kteří obsluhují vysokozdvižný vozík, v zákonu daná není, je zaměstnavatel povinen provádět školení pravidelně. Právě to totiž zamezuje možným pochybením a úrazům.

Co vše zajišťuje zaměstnavatel v rámci VZV?

V souvislosti s provozem a obsluhou vysokozdvižných vozíků stanovuje zaměstnavatel rozsah školení. To musí obsahovat všechny nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tzn. seznámení s riziky, popis pracovních postupů, údržba samotného vozíku. Zároveň zaměstnavatel určí, jak často se školení v budoucnu opakují.

Školením řidičů manipulačních vozíků předejdete nejen sankcím ze strany OIP, kterou se mohou vyšplhat až na 2 mil. Kč, ale i případné újmě na zdraví či životě.

Přečtěte si také: Ani kontroly na udání se s Extérií bát nemusíte.

Revize vysokozdvižných vozíků

Revize jsou nutné u všech zařízení, která se vyskytují na pracovišti, a u vozíků tomu není jinak. V tomto případě měl klient vše v pořádku. Proč jsou ale revize tak důležité?

Revize vozíků by se měly provádět alespoň 1x ročně. Při těchto kontrolách prověříte celkový stav zařízení, zda na něm nejsou nějaké závady a zda je plně funkční. Díky pravidelným revizím opět dochází k zamezení vzniku úrazu v důsledku závady na vozíku.

Mohlo by vás zajímat: Evidenční karta o poskytování OOPP.

S námi se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku