Víte, co jsou to požární ucpávky?

Slyšeli jste už někdy pojem požární ucpávka? Taková ucpávka může přitom zachránit zdraví zaměstnanců, nebo dokonce jejich život. Co jsou požární ucpávky? A jste si jistí, že je máte v pořádku?

O co jde?

Jednoduše řečeno, požární ucpávky zamezují šíření požáru do sousedních požárních úseků. Vyskytují se v místech, kde může být narušená celistvost požárně dělící konstrukce z důvodu postupu technologických rozvodů nebo jiných konstrukčních či stavebních prvků. Ucpávku najdeme nejčastěji u potrubních rozvodů vytápění, vodovodů, rozvodů kabelů a vodičů.

Kde jsou potřeba?

Jak už je zmíněno vše, požární ucpávky jsou potřebné všude, kde potrubí prochází přes konstrukce, jež nejsou zděné nebo betonové.

Přečtěte si také: Neriskujte pokutu za nezřízení preventivní požární hlídky.

Jaké povinnosti má majitel?

Každý majitel daného objektu musí zajistit pravidelné kontroly ucpávek. Právě požární ucpávky totiž mohou zamezit šíření kouře a jiných toxických látek mezi požárními úseky, a tím zachránit zdraví zaměstnanců či jejich život.

Požární odolnost stavby definuje norma ČSN EN 13501, která stanoví, že prostupy rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi uspávky těsní tak, aby se zamezilo šíření požáru po daných rozvodech a prostupech.

Pravidelné kontroly

Požární ucpávka je brána jako požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru, a tudíž je nutné provádět její pravidelné kontroly. Kontrola ucpávek a jejich provozuschopnosti by měla proběhnout alespoň jedenkrát ročně. Revizi by měla provést oprávněná osoba a měla by následně vystavit protokol o kontrole požárních ucpávek.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku