Vyhrazená tlaková zařízení

Od 1. července 2022 platí zákonné požadavky na vyhrazená tlaková zařízení a zajištění jejich bezpečnosti. Jaká tlaková zařízení považujeme za vyhrazená, jak je bezpečně provozovat na pracovišti, a které osoby je mohou obsluhovat?

Mezi tlaková zařízení řadíme ta, u nichž se vyskytuje nebezpečí pocházející od tlaku pracovní látky. Vyhrazená tlaková technická zařízení (VTTZ) jsou definována vyhláškou č. 18/1979 Sb. a jedná se o parní a kapalinové kotle, tlakové nádoby stabilní a kovové tlakové nádoby na přepravu. Všechna tato zařízení musí být udržovaná, provozovaná a obsluhovaná bezpečně, proto se je nutné dodržování základních pravidel BOZP.

Umístění nádob

Při samotném umístění dbejte na zohlednění nejvyšší a nejnižší pracovní teploty, pro kterou je nádoba navržená. Kotel umístěte do určené místnosti, kde zajistíte dostatečné větrání a funkční osvětlení. Tlakovou nádobu je také nutné uzemnit a ukotvit Nezapomeňte ani na pravidelné zkoušky a revize, ke kterým povedete odpovídající dokumentaci. Za absenci těchto kontrol hrozí vysoké pokuty ze strany inspekce!

Zaměstnavatel také zpracovává místní provozní předpisy pro tlakové nádoby.

Přečtěte si také: Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních.

Obsluha vyhrazených tlakových nádob

Jaké jsou povinnosti osoby obsluhující tato zařízení? Fyzická osoba odpovědná za bezpečný provoz těchto nádob sleduje provoz nádob a nepřipustí do něj zařízení bez předepsané dokumentace. Všechny změny či poruchy hlásí reviznímu technikovi, který je okamžitě řeší.

Mějte BOZP na jedničku!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku