Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních

Dne 1. července 2022 nabyla na účinnosti novela týkající se bezpečnosti vyhrazených technických zařízení. Mezi ně řadíme vyhrazená plynová, tlaková, zdvihací a elektrická zařízení. Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních nahrazuje ten z roku 1968, konkrétně č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Důvodem změn je samozřejmě především obecná zastaralost původního zákona. Jedná se tedy aktuálně o jednu z největších úprav za posledních 40 let.

Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů najdete blíže zde.

Co jsou to vyhrazená technická zařízení?

Jak už bylo zmíněno výše, jedná se o tlaková, zdvihací, elektrická nebo plynová zařízení, která mohou představovat závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnost osob. Riziko vzniká při provozu jejich charakterem, akumulovanou energií, důsledkem nesprávného použití nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu.

Vyhrazená technická zařazení můžeme ještě dále roztřídit do tříd, skupin a podskupin podle toho, jak velkou míru rizika svým provozem představují.

Odborná způsobilost

Kromě požadavků na bezpečnost provozu a používání těchto zařízení, upravuje zákon také práva a povinnosti osob, které provádějí obsluhu, montáž, revize, opravy a podobně. K provádění těchto činností potřebují oprávnění a odbornou způsobilost. Mezi podmínky odborné způsobilosti fyzických osob se řadí: zdravotní způsobilost, odborné vzdělání, odborná praxe a osvědčení o odborné způsobilosti.

A co provozovatel?

Především musí provozovatel zajistit správné používání a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení. Vlastníci a provozovatelé také nesmí zapomenou na provádění pravidelných revizí a kontroly VTZ.

Nezapomeňte na dokumentaci!

O tom, jak je správná dokumentace důležitá, jsme se už několikrát u kontrol přesvědčili. V dokumentaci týkající se vyhrazených technických zařízení by vám neměly chybět záznamy o revizích, opravách a údržbě, místní provozní řád, provozní deník a doklady o kvalifikaci obsluhy.

Mohlo by vás také zajímat:

Je vůbec možné dodržovat limity u manipulace s živými břemeny?
Je tolerance kouření elektronických cigaret na pracovišti správná? Čím se liší od běžných cigaret?
Žebříky a s nimi spojené povinnosti v rámci BOZP
Neprůchodná úniková cesta ve školách a školkách je častým problémem

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku