Z rutinní obnovy se stala podrobná kontrola

Původně dorazil technik Extérie na běžnou obnovu školení a prověrky BOZP a PO, ze které se nakonec vyklubala podrobná předkontrola. Den předtím se totiž klientovi nahlásila kontrola z OIP, a tak potřeboval naši pomoc.

Technici jsou vždy připravení na všechno

Každý z našich techniků je vždy připraven, a tak i tentokrát u sebe měl veškeré podklady týkající se předkontrol u klientů. Jako první se tedy vrhnul na kontrolu pracovních smluv a veškeré další dokumentace, jako je kategorizace prací, smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a záznamy o lékařských prohlídkách.

Kategorizace prací nebyla vypracována, proto náš technik klientovi doporučil, jakým způsobem ji zpracovat. U lékařských prohlídek byly všechny vstupní prohlídky v pořádku, ale některé periodické u zaměstnanců chyběly.

Přečtěte si také: Ani u kontroly na udání se s Extérií bát nemusíte.

Revize jsou často kámen úrazu

Dále došlo ke kontrole potřebných návodů na obsluhu ke všem strojům, zařízením a spotřebičům, které bohužel také nebyly všechny jednom místě. Klient proto slíbil, že do kontroly vše srovná. Následná kontrola OOPP byla v pořádku. Největší závadou, kterou technik našel, byly chybějící revize, které jsou častým kamenem úrazu u všech klientů. Naštěstí Extéria spolupracuje s partnerskou firmou, která zajistila revize hned následující den, a tak měl klient okamžitě o starost méně.

Spokojený klient

U následné kontroly OIP, která proběhla o týden později, byl opět přítomen jeden z našich techniků. Inspektoři se nejdříve zeptali na pracoviště a provoz, poté se zaměřili na dokumentaci a nakonec prošli i celé pracoviště. Kontrola byla ukončena už za hodinu a obešla se bez závad. Díky pohotové reakci technika z Extérie na předkontrole ušetřil klient velké náklady za případné sankce.

Klient byl s prací našich techniků tak spokojený, že Extérii napsal velmi kladnou recenzi.

Technik Jakub a technik Denis jednoznační profíci, děkujeme EXTÉRII za odbornou pomoc a konzultaci při kontrole BOZP a hlavně při dlouholeté spolupráci.“

My děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Přečtěte si také: Nová auta pro techniky BOZP a PO.

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku