Životní prostředí na pracovišti

Slyšeli jste už o tom, že i pro životní prostředí v rámci pracoviště existují určitá pravidla a legislativa? Hlavním cílem je předcházení znečištění či poškození okolního prostředí. Tato oblast se týká všech společností i OSVČ, a proto vás s ní dnes alespoň stručně seznámíme.

Životní prostředí

Jak už jsme uvedli výše, hlavním důvodem, proč se na pracovišti tato oblast řeší, je ochrana před znečištěním či poškozením životního prostředí a přírodních zdrojů. Proto je nutné zaměřit se na různé faktory, které by mohli životní prostředí ohrožovat. Jsou to například chemické látky či odpady.

Na co je potřeba dbát?

Existuje několik sekcí, na které byste se měli zaměřit. Je to například nakládání s chemickými látkami, tedy jejich značení, skladování a bezpečné používání, tak, aby nedošlo k jejich úniku do přírody.

Dalším důležitým bodem je řešení odpadů, tedy zpracování a kontrola metodiky nakládání s odpady, a to od jejich vytvoření, až po průběžnou evidenci a vyhotovení ročního hlášení o produkci.

Přečtěte si také: Co je mimořádná událost a jak ji řešit?

Nejlepším opatřením je prevence, která platí také u možných havárií, které by znamenaly poškození okolního životního prostředí či přírodních zdrojů. Mějte proto vypracované směrnice pro tuto oblast a dohlížejte na jejich důsledné dodržování. Součástí prevence závažných havárií by mělo být také vypracování seznamu chemických látek a jejich kategorizace.

Voda, půda a ovzduší

Součástí oblasti životního prostředí je samozřejmě ochrana vody, půdy i ovzduší. Na pracovišti tedy identifikujte potenciální zdroje znečištění ovzduší, vody a půdy, vypracujte metodiku pro omezení případných rizik a dbejte na kontrolu dodržování bezpečnostních pravidel.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku