Co je mimořádná událost a jak ji řešit?

Víte, jak definujeme mimořádnou událost a jaké možnosti máme u jejího řešení? Mimořádná událost může ohrozit zdraví nebo dokonce životy, a tak je potřeba vědět, jak její rizika a dopady minimalizovat.

Mimořádná událost

Jako mimořádnou událost bereme všechny nečekané události, které způsobila činnost člověka nebo přírodní vlivy. Události mohou mít závažné důsledky na zdraví i životy jedinců, ale také značně poškodit majetek či okolní prostředí.

Jak k takové události může dojít?

Mimořádná událost může vzniknout z mnoha různých příčin, její přesnou definice naleznete v § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Například v souvislosti s provozem technických zařízení, neopatrným zacházením s chemickými či jinými nebezpečnými látkami nebo jakoukoliv další chybou z lidské strany. Aby se zamezilo pochybením z lidské strany, je potřeba důsledné dodržování pravidel bezpečnosti práce.

Existují samozřejmě také situace, které neovlivníme a jsou způsobené přírodními vlivy, například povodně, pandemie, tornáda, sněhové kalamity nebo lesní požáry a mnoho dalších

V neposlední řadě dochází ke kombinaci lidské chyby a techniky. Zde dochází například k závažným výbuchům, úniku některé chemické látky nebo radiační havárie.

Jaké existují možnosti řešení?

Mimořádné události jsou tak závažné, že je řeší přímo složky integrovaného záchranného systému, které provedou záchranné a likvidační práce. Mezi tyto složky řadíme Hasičský záchranný sbor, Policii ČR a záchranné služby a další podpůrné jednotky.

Přečtěte si také: Vstupní školení BOZP a PO není jen nezbytná formalita!

Co ještě potřebujete o mimořádné události vědět?

Pokud nastane mimořádná událost, a to z jakéhokoliv důvodu, je důležitá okamžitá aktivace traumatologického plánu. Traumatologický plán vypracovává zdravotnická záchranná služba a měl by být součástí každého pracoviště. V traumatologickém plánu je určené řešení mimořádné události včetně konkrétních postupů a počtu zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku