Bezpečnost práce v noci

Na zaměstnance, kterých se týká práce v noci, se vztahují přísnější požadavky na bezpečnost práce. Musíme rozlišovat, jestli má zaměstnanec právo pouze na příplatek za noční službu nebo má právo na ochranu z hlediska bezpečnosti práce. Povinnosti zaměstnavatele jsou uvedené v § 94 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Právo na příplatek za noční práce

Noční práce se chápe jako činnost, kterou jedinec vykonává mezi 22. a 6. hodinou. Pokud zaměstnanec nějakou dobu v tomto rozmezí pracuje pro zaměstnavatele, má nárok na příplatek, který činí nejméně 10 % průměrného výdělku.

Zvláštní ochrana zaměstnanců pracujících v noci

Stejně jako v předchozím případě se jedná o činnost, která je vykonávána mezi 22. a 6. hodinou, ale zvláštní ochranu zaměstnanec získává pouze dle speciálních kritérií. Jedním z nich je, že práci musí provádět v rozsahu nejméně 3 hodiny pracovní doby v rámci 24 hodin, ale navíc v průměru alespoň jednou týdně. Na takové zaměstnance se kladou přísnější pravidla bezpečnosti práce – například častější lékařské prohlídky, určitá délka směny nebo vybavení pracoviště.

Příplatky to nekončí!

Kromě příplatku za noční směnu má zaměstnavatel i další povinnosti, které jsou spojené s prací v noci. Jedná se již o zmíněné:

  1. Lékařské prohlídky

Ty musí být častější než u zaměstnanců pracujících pouze přes den. Tuto povinnost nařizuje zaměstnavateli § 11 odst. 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách. Lékařská prohlídka se provádí u zaměstnanců vykonávající práci, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví, periodicky jednou za 4 roky, případně u osob starších 50 let jednou za 2 roky.

Lékař může zaměstnance uznat nezpůsobilým pro práci v noční době, v tomto případě musí zaměstnavatel dané osobě přidělit jinou práci.

  • Omezená délka práce

Dle zákona je stanovena maximální povolená doba 8 hodin práce v rámci 24 hodin.

  • Jiné požadavky na pracoviště

Jedná se například o zajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci (například lékárnička, hasicí přístroje), prostředky pro přivolání rychlé lékařské pomoci (například telefon, alarm) a sociální zázemí – to znamená možnost občerstvení nebo sprcha a podobně.

Více užitečných informací týkajících se tohoto tématu můžete nalézt například zde:

Pozor! Věděli jste, že noční práce není to samé co zaměstnanec pracující v noci?
Lékařské prohlídky zaměstnanců. Povinnost, která se týká všech zaměstnavatelů

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku