Pozor! Věděli jste, že noční práce není to samé co zaměstnanec pracující v noci?

Noční práci stanovuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jako práci konanou v noční době, tedy mezi 22. a 6. hodinou ranní. Za takový druh práce náleží zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné, aby s i zaměstnanec se svým zaměstnavatelem sjednal jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

Zaměstnanec pracující v noci

Oproti tomu zaměstnanec pracující v noci musí odpracovat nejméně 3 hodiny v době od 22.00 do 6.00 hod. v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru aspoň jednou týdně v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích. Pro představu. Pokud zaměstnáváte pekaře, který začíná svou směnu vždy v 5.30 hod. ráno od pondělí do pátku, pracuje tento zaměstnanec v noci každý den (v době od 5.30 do 6.00 hod.). Nejedná se však o zaměstnance pracujícího v noci, protože za celý pracovní týden odpracuje v noci celkově pouze 2,5 hodiny. 

Délka směny zaměstnance, který pracuje v noci, nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Pokud to není z provozních důvodů možné, zaměstnavatel je povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích. Při výpočtu průměrné směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.

Častější lékařské prohlídky

Zaměstnanec pracující v noci musí být vyšetřený poskytovatelem pracovnělékařských služeb ještě před zahájením noční práce. Vstupní lékařskou prohlídku, jejímž předmětem je posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o noční práci, hradí vždy zaměstnavatel. Pravidelné prohlídce by se zaměstnanci pracující v noci měli podrobit minimálně jednou za dva roky. Pokud bude zaměstnanec pracující v noci lékařem uznán jako nezpůsobilý pro noční práci, je zaměstnavatel povinen ho převést na jinou pracovní pozici.

Kdo nemůže noční práci vykonávat?

Jako zaměstnavatel v určitých situacích noční práci po zaměstnancích vyžadovat dokonce ani nemůžete. Zákon například zakazuje zaměstnávat mladistvé pracovníky prací přesčas a prací v noci. Pouze výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší 16 let vykonávat noční práci, která však nepřesahuje 1 hodinu. To vše za předpokladu, že je práce potřebná pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého pracovníka musí bezprostředně navazovat na jeho práci, která připadá podle rozvrhu směn na denní dobu.

Přečtěte si další zajímavosti ohledně BOZP a PO:

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku