Lékařské prohlídky zaměstnanců. Povinnost, která se týká všech zaměstnavatelů

Provádět pracovnělékařské prohlídky stanovuje zaměstnavatelům přímo zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Jedná se o základní vyšetření, jehož obsah se odvíjí od rizik ohrožení zdraví a rizikových faktorů pracovních podmínek, nebo když jde o mimořádnou prohlídku ze strany rozhodnutí orgánu veřejného zdraví.

Vstupní prohlídky

Vstupní pracovnělékařská prohlídka je úplně první prohlídkou, kterou nový zaměstnanec musí podstoupit ještě před nástupem do práce. Provést se musí i v případě, že zaměstnanec přechází na jinou pracovní pozici, u které se liší pracovní podmínky. Pracovní smlouvu je možné uzavřít ještě před absolvováním lékařské prohlídky. Pokud se ovšem potvrdí zdravotní nezpůsobilost nastupujícího zaměstnance, ke vzniku pracovního poměru nedojde.

Pravidelné opakování lékařských prohlídek

Nezapomeňte také na periodická opakování pracovnělékařské prohlídky. Její opakování stanovují kategorie práce. U té nejběžnější se prohlídky opakují jednou za šest let, ve věku nad 50 let zaměstnance je pak povinné opakování prohlídky každé čtyři roky. U nejrizikovější 4. skupiny se provádějí pracovnělékařské prohlídky jednou za rok.

Mimořádné pracovnělékařské prohlídky

V případě podezření na změnu zdravotní způsobilosti zaměstnance, nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika při práci, může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci mimořádnou lékařskou prohlídku. Tu může nařídit také při delším přerušení výkonu práce na dobu trvající déle než osm týdnů (kromě první pracovní kategorie), při úrazech s těžkými zdravotními následky a z jiných důvodů nepřítomnosti v práci delších než šest měsíců. V takových případech jde většinou o mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Navíc pokud má zaměstnavatel jakékoliv pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance, může ho kdykoliv vyslat na mimořádnou zdravotní prohlídku. Ta musí proběhnout do pěti dnů od ukončení přerušení výkonu práce.

Výstupní lékařské prohlídky

Pří výstupní prohlídce se vydává potvrzení o provedení lékařské prohlídky (pozor, nejedná se o lékařský posudek). V některých případech je výstupní prohlídka dokonce povinná. Jedná se o případ zaměstnanců z rizikových pracovních kategorií 2, 3 a 4. Dále u zaměstnanců po pracovním úrazu s předpokládaným zhoršením zdravotního stavu, u zaměstnanců s uznanou nemocí z povolání, při ohrožení nemocí z povolání a při převedení na práci se sníženou mírou rizika.

Přečtěte si další užitečné tipy v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku