Bezpečnost práce zastínil koronavirus

Povinnost dodržovat zásady bezpečnosti práce tady byla vždy. Ovšem teprve příchod pandemie ukázal, jak nezbytné je zásady BOZP respektovat a řídit se jimi. I přes současnou nepříznivou situaci spousta zaměstnavatelů nemůže s čistým svědomím říct, že jejich pracoviště jsou nyní mnohem bezpečnější. Přesvědčeni o tom nejsou ani samotní zaměstnanci, což ostatně dokazuje také průzkum německé společnosti Dräger.

Kvůli rozšiřujícímu se koronaviru byla od loňska bezpečnost a ochrana zdraví při práci tématem číslo jedna, a to napříč všemi obory podnikání. Základní pravidlo 3R – roušky, ruce, rozestupy, se však ve firmách příliš nedodržovalo, a to ani ve výrobních závodech. 

Podle zaměstnanců se bezpečnost na pracovištích nezlepšila

Přesto, že firmy investovaly do ochrany zaměstnanců nemalé finanční částky, neprokázalo se, že by se díky tomu zaměstnanci cítili v práci bezpečněji. Výsledky německé studie naopak ukazují, že při pominutí problémů, které přímo souvisí s onemocněním COVID-19, pociťuje 37 % zaměstnanců dokonce větší riziko na pracovišti než před dvěma lety.

Příčinu nespokojenosti vidí německá společnost především ve špatném přístupu ke školení o bezpečnosti práce. Koronavirus totiž na sebe strhl veškerou pozornost, a to na pěkně dlouhé období. Běžná pravidla a každodenní rizika na pracovištích jsou tak vedením společností přehlížená. Na tom mají podíl také vysoké výdaje, které firmy musí investovat do opatření proti zamezení šíření viru.

Ochrana proti koronaviru se stala prioritou číslo jedna

Podle britských zaměstnanců, kteří se průzkumu zúčastnili, se prioritou stala právě ochrana proti onemocnění COVID-19. Ostatní bezpečnostní problémy a nedostatky už nepřitahovaly tolik pozornosti. Nezáleží přitom na tom, o jakou společnost a v jakém odvětví se jedná.

Ani v Česku na tom zaměstnanci nejsou o moc lépe. Zaměstnavatelé museli kvůli koronaviru ze dne na den změnit své pracovní postupy a zavést nová opatření, spojená s ochranou zaměstnanců před onemocněním. Další hrozby zasáhly také kybernetickou bezpečnost. Zaběhlé postupy tak šly zcela stranou, a to i přes rostoucí investice do bezpečnosti. Nyní snad přišel čas vrátit se do normálu a začít věnovat pozornost také bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která je v každém zaměstnání nepostradatelná.

Mějte ošetřenou bezpečnost práce

Nepodceňujte bezpečnost práce na vašem pracovišti. Obraťte se na firmu EXTÉRIA, která se zákonnou povinností BOZP a PO pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709.

Přečtěte si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku