Nevyhýbejte se povinnému školení zaměstnanců v oblasti BOZP. Ušetří vám spoustu starostí

Školit zaměstnance, obzvlášť pak nováčky, je povinnost tykající se všech zaměstnavatelů. Některá školení navíc musí zaměstnanci absolvovat v pravidelných intervalech. Do povinných školení, která stanovuje samotný zákoník práce, spadá školení o BOZP a PO, školení řidičů referentů a někdy se vyžaduje také školení první pomoci.

Veškeré informace a pokyny spojené s bezpečností práce je zaměstnavatel povinný zajistit nejen svým zaměstnancům, ale také dočasně přiděleným pracovníkům agentury práce. Konkrétní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se provádí v souvislosti s riziky a opatřeními. Ta vyplývají z povahy pracoviště, z používaných zařízení a strojů nebo z činností vykonávaných samotnými zaměstnanci.

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO se realizuje:

  1. Při nástupu do práce – jedná se o tzv. vstupní školení, kdy zaměstnanec nastoupí do nové práce
  2. Pravidelně – v praxi se doporučuje provádět školení v oblasti BOZP a PO minimálně jednou za dva roky
  3. Průběžně – jedná se o školení, která jsou vyžadována v důsledku změn pracovních podmínek (nový druh práce, zavedení inovací nebo nových technologií, nové pracovní zařazení apod.)

V případě, že daná pracovní činnost nebo obsluha zařízení představuje zvýšenou míru ohrožení zdraví nebo dokonce života pracovníka, stanovují právní předpisy další požadavky na potřebná školeníodbornou způsobilost zaměstnanců. V takovém případě se pak může jednat např. o školení obsluhy zdvihacích zařízení, obsluhy manipulačních vozíků, o kvalifikaci pracovníků v elektrotechnice apod.

Nevíte si se školením BOZP a PO rady?

Problematika bezpečnosti práce je složitá a ne každý se v ní orientuje. Přenechte proto všechny starosti odborníkům. Firma EXTÉRIA se o bezpečnost práce a bezpečnostní školení pro vaše zaměstnance postará za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář.

Další novinky v oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku