Bezpečnost v domovech pro seniory

Pravidla BOZP a PO jsou v pečovatelských specifická a obzvlášť přísná. Zaměstnanci totiž mimo jiné odpovídají za zajištění bezpečnosti uživatelů služeb. Péče o druhé s sebou může nést faktory ohrožující zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Jaká jsou rizika a preventivní opatření v domovech pro seniory?

Rizika

V domovech pro seniory je celá řada potenciálních rizik, která se odvíjí od péče o seniory. Starší klienti mají většinou zpomalené reakci, mobilitu a mohou mít různá onemocnění.

Mezi nejčastější rizika patří uklouznutí či zakopnutí, je proto potřeba co nejvíce minimalizovat případné překážky – vyčnívající kabely, mokrá podlaha, vysoké prahy a podobně.

U zaměstnanců je poté velmi časté riziko manipulace s předměty i pacienty. Právě nedodržování stanovených váhových limitů vede k muskuloskeletálním poruchám, jako je bolest zad či horních končetin.

S pečovatelskou činností souvisí každodenní rizika v podobě přípravy potravin a nápojů, manipulace s chemickými látkami při úklidu nebo biologickým materiálem.

Nesmíme zapomenout ani na možnou agresi. Zvlášť u pacientů, kteří trpí kognitivními poruchami, jako je například demence, nastávají situace, kdy jsou vůči zaměstnancům agresivní.

Přečtěte si také: Je vůbec možné dodržovat limity u manipulace s živými břemeny?

Signalizace dle kapacity

Již 1. 12. 2021 nabyl účinnost Zákon č. 415/2021 Sb., který mimo jiné řeší požární ochranu v zařízeních sociálních služeb. Elektrická požární signalizace se má nově povinně nacházet v zařízeních sociálních služeb. Zařízení sociálních služeb, v nichž je ubytovací kapacita nad 50 osob, musí být vybavená elektrickou požární signalizací. 

Pokud je na daném místě ubytovací kapacita 50 osob či méně, musí zde být zařízení autonomní detekce a signalizace.

Přečtěte si také: Elektrická požární signalizace v domech s pečovatelskou službou

Školení

Jelikož je bezpečnost v domovech pro seniory specifická a zahrnuje velké množství povinností a pravidel, musí být zaměstnanci řádně proškolení. Zaměstnavatelé kromě toho také odpovídají za zajištění bezpečného prostředí, pracovního vybavení a poskytování osobních ochranných pomůcek.

Obraťte se na odborníky!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku