Elektrická požární signalizace v domech s pečovatelskou službou

Již 1. 12. 2021 nabyl účinnost Zákon č. 415/2021 Sb., který například řeší požární ochranu v zařízeních sociálních služeb. Změna zákona reagovala na tragickou událost, kdy při požáru v domově pro mentálně postiženě ve Vejprtech na Chomutovsku zemřelo devět lidí. Elektrická požární signalizace se má nově povinně nacházet v zařízeních sociálních služeb.

Signalizace dle kapacity

Zařízení sociálních služeb, v nichž je ubytovací kapacita nad 50 osob, musí být vybavená elektrickou požární signalizací. Tato elektrická požární signalizace může být za splnění podmínek stanovených Hasičských záchranným sborem kraje připojená pomocí zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany.

V zařízeních, kde je ubytovací kapacita 50 nebo nižší, musí být zařízení autonomní detekce a signalizace.

Přečtěte si také: Psychická zátěž jako nové riziko na pracovišti.

Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace včasně a rychle lokalizuje vznik požáru, čímž snižuje ohrožení osob a majetku.

Systém elektrické signalizace musí obvykle pokrývat všechny únikové trasy a sousedící oblasti, kde by v případě vzniku požáru mohl mít oheň vliv na tyto únikové trasy. Signály z hlásičů přijímá takzvaná ústředna EPS, která je většinou umístěná na informacích, na vrátnici nebo recepci.

Kontroly zařízení

Jako u všech elektrických zařízení je i zde nutná pravidelná roční revize provozuschopnosti elektrické požární signalizace. U ústředen a doplňujících zařízení by se měla kontrola provádět jedenkrát měsíčně. U samočinných hlásičů požáru pak jednou za půl roku. I o těchto kontrolách byste měli vést řádnou dokumentaci. O každé kontrole musíte mít doklad o kontrole provozuschopnosti nebo zkoušce činnosti, a zápis v provozní knize EPS.

Je vůbec možné dodržovat limity u manipulace s živými břemeny?
Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v Centru sociálních služeb Hrabyně
Neprůchodná úniková cesta ve školách a školkách je častým problémem

Související články:

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

O tom, jaké povinnosti má v oblasti BOZP ze zákona zaměstnavatel, u nás najdete mnoho článků. Jak je to ale s bezpečností práce z pohledu zaměstnance? Na co má …

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Naši technici se na kontrolách často setkávají s chybějící kategorizací prací, se kterou následně souvisí další problémy. Co kategorizace prací vůbec je a proč je pro každé pracoviště …

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Chci informační schůzku