BOZP a home office je bezpečný v pandemii COVID-19? Jak je to s nemocí z povolání u home office?

HOME OFFICE a Covid 19

V případě home office (HO), si musíme promyslet, jaké zaměstnance pověříme touto formou práce a dohodnout, za jakých podmínek. „Dohoda je alfa a omega celého HO,“ zdůraznil JUDr. Mikyska a dodal, že žádný univerzální typ dohody neexistuje. Na HO nelze žádného zaměstnance poslat na základě ustanovení vnitřního předpisu zaměstnavatele, na základě kolektivní smlouvy nebo pracovního řádu.

Problematice HO se věnuje § 317 zákoníku práce (ZP).

Závislá práce je mimo jiné definována v úvodu ZP jako práce, která je vykonávána na náklady a odpovědnost zaměstnavatele. Zaměstnanec doma svítí, topí, používá osobní počítač, komunikuje se zaměstnavatelem přes pevnou nebo mobilní linku, případně něco tiskne. Zaměstnavatel si tedy se zaměstnancem musí v dohodě o HO stanovit, jaké náklady mu bude hradit. O náhradě výdajů hovoří § 346c ZP.

Ustanovení o povinnostech BOZP ve vztahu k HO je nutné chápat přiměřeně! Kontrolovat obydlí zaměstnanců, jestli mají na schodech do sklepa madla apod., není reálné. Jedna z možností, jak řešit záležitosti BOZP, je čestné prohlášení zaměstnance, že místo výkonu práce splňuje základní požadavky BOZP.

Důležité je stanovit si povinnost neprodleného hlášení pracovních úrazů a umožnění prošetření úrazu na místě.

Již v 1. vlně covidu-19 si zaměstnavatelé stěžovali, že zaměstnanci nebyli dosažitelní, proto by v dohodě o HO nemělo chybět ujednání o rozvržení pracovní doby (základní a volitelná pracovní doba, včetně komunikační dostupnosti a zajištění evidence pracovní doby zaměstnancem).

EXTÉRIA má více jak 4700 smluvních klientů v ČR a SR a tím získává dobrou pověst mezi podnikateli a spolehlivost při řešení hygieny práce na pracovištích, problematiky bezpečnosti práce a požární ochrany. Přesvědčte se sami a získejte například zastupování u kontrol zdarma bez km a hodinových sazeb technika (bezpečáka).

(zdroj: bozp.info)

Nevíte si rady, jak podnikat bezpečně bez sankcí? Pomůžou Vám poradenské místa EXTÉRIA MARKET  pro oblast hygieny práce, bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí.

Poradíme Vám na telefonu: 720 023 709, 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti hygieny práce, BOZP a PO:

Jak se posuzuje nákaza koronavirem ve smyslu zákonného pojištění? Je nakažení nemocí COVID-19 pracovním úrazem, popř. nemocí z povolání?

Zdravotní prohlídky zaměstnanců v nouzovém stavu, musí k lékaři?

Jak se bránit šíření COVID-19 na Vašem pracovišti (firmě)?

Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena Covidem 19 (není nařízena karanténa)

Zaměstnavatel požaduje negativní test při nástupu do práce po nemoci covid-19. Má na to právo?

BOZP a lékařské prohlídky musí být?

 

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku