Zaměstnavatel požaduje negativní test při nástupu do práce po nemoci covid-19. Má na to právo?

Testování na nemoc Covid-19 u zaměstnanců

Algoritmus z 10. 7. 2020 byl aktualizován v souvislosti s doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO), a také proto, že dostupná data a vlastní poznatky z ČR týkající se délky přežívání viru v nosohltanu pacientů ukázaly, že virus je životaschopný po dobu 8-10 dnů na sliznicích u většiny pacientů. Proto zejména pacienti s opakovaně prokazovanou PCR pozitivitou jsou sice laboratorně pozitivní, ale jedná se o záchyt mrtvého viru a pacient není infekční pro své okolí a nemusí být izolován po celou dobu, kdy je pozitivní. 

Nově je u pacientů s déletrvající pozitivitou PCR testu provedena kultivace viru a v případě negativního výsledku a absence klinických příznaků onemocnění bude pacient pro další postup považován za neinfekčního. Pacient PCR pozitivní a bez klinických známek onemocnění (bezpříznakový pacient) má nařízenou 14denní izolaci od prvního pozitivního PCR testu a nově lze tuto izolaci ukončit bez provedení PCR testu

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců BOZP před Covid-19.

Zároveň je možné, aby si zaměstnavatel nastavil řízení rizik v BOZP na svém pracovišti po svém, a tedy, že bude nárokovat daný požadavek (např. v tomto případě nařízení k podrobení se RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2) k ochraně zdraví zaměstnanců při práci BOZP v rámci vlastního vyhodnocení a řízení rizik v BOZP. Současně při tomto postupu musí dané otestování zaměstnance uhradit sám zaměstnavatel, jelikož daný požadavek stanovil v rámci vlastního řízení rizik na pracovišti.

EXTÉRIA má více jak 4700 smluvních klientů v ČR a SR a tím získává dobrou pověst mezi podnikateli a spolehlivost při řešení problematiky bezpečnosti práce a požární ochrany. Přesvědčte se sami a získejte například zastupování u kontrol zdarma bez km a hodinových sazeb!

Nevíte si rady s řízením rizik před Covid-19? Pomůžou Vám poradenské místa EXTÉRIA MARKET  pro oblast bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí. Poradíme Vám na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

BOZP a lékařské prohlídky musí být?

Pozor Inspektoráty práce od 1. června obnovují svou kontrolní činnost na BOZP !

Kontroly bezpečnosti práce Státního úřadu inspekce práce za rok 2019 vybrali na pokutách 344 mil. Kč

Neznalost právních předpisů v BOZP u OSVČ v dřevozpracujícím průmyslu říká OIP, co musí splňovat?

Dokumentace BOZP, směrnice BOZP, řád skladu, seznámení s riziky na stavbě …

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku