BOZP a lékařské prohlídky musí být?

Bezpečnost práce a lékařské prohlídky

Na základě pracovnělékařské prohlídky poskytovatel pracovnělékařské péče nebo registrující poskytovatel posuzované osoby vydává lékařský posudek, z jehož závěru musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá. Pokud není zdravotně způsobilá, nemůže vykonávat pracovní pozici. Tato povinnost platí pro všechny zaměstnance, kteří nastupují do pracovního poměru. Je to součást BOZP, bezpečnosti práce na pracovištích zaměstnavatelů. Porušením této povinnosti se vystavujete sankce ze strany Inspektorátu práce (OIP).

Pracovnělékařsképrohlídky u pracovníků na dohodu?

Prohlídky pro všechny „dohodáře“ povinné nejsou. Vstupní prohlídka je povinná v případě, pokud má být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 (vyhl. č. 79/2013 Sb.) nebo jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která prací rizikovou není. 

Pracovnělékařské prohlídky u dohodářů?

Podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů, musí být mezi dobrovolníkem a vysílající organizací sjednáno podle povahy dobrovolnické služby mimo jiné potvrzení o zdravotním stavu dobrovolníka ne starší než 3 měsíce a při vyslání do zahraničí musí smlouva mezi dobrovolníkem a vysílající organizací vždy obsahovat podle povahy dobrovolnické služby mimo jiné i ujednání o předložení potvrzení o zdravotním stavu dobrovolníka ne starší než 3 měsíce, ve kterém registrující lékař na základě posouzení zdravotního stavu dobrovolníka vymezí činnosti, které s ohledem na svůj zdravotní stav není dobrovolník schopen vykonávat.

EXTÉRIA a její dobrá pověst mezi podnikateli ?

EXTÉRIA je společnost, která dlouhodobě pomáhá a radí podnikatelům s řešením zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce a pracovnělékařských služeb v rámci BOZP. Poradenské místa EXTÉRIA MARKET najdete v každém kraji v České republice i na Slovensku. Společnost EXTÉRIA má více jak 4700 smluvních klientů a to vypovídá o její dobré pověsti mezi podnikateli v České a Slovenské republice.

Osoby samostatně výdělečně činné

Povinnost absolvovat pracovnělékařské prohlídky se na ně nevztahuje.

Jednatelé společností

Povinnost absolvovat pracovnělékařské prohlídky se na ně nevztahuje.

Členové zastupitelstva obce

Povinnost absolvovat pracovnělékařské prohlídky se na ně nevztahuje.

Nevíte si rady s pracovnělékařskými prohlídkami? Pomůžou Vám poradenské místa EXTÉRIA MARKET  pro oblast bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí. Poradíme Vám na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

Kontroly bezpečnosti práce Státního úřadu inspekce práce za rok 2019 vybrali na pokutách 344 mil. Kč

Pozor Inspektoráty práce od 1. června obnovují svou kontrolní činnost na BOZP !

Kategorizace prací a novela zákona o zařazení zaměstnance do kategorie II.

Školení BOZP pro zaměstnance, jak často? Kdo může školit? Proč školit?

BOZP a pokuty Inspektorátu práce za neumístění lékárničky na pracovišti zaměstnavatele

BOZP jako součást ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích v době pandemie covid-19

 

Související články:

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

O tom, jaké povinnosti má v oblasti BOZP ze zákona zaměstnavatel, u nás najdete mnoho článků. Jak je to ale s bezpečností práce z pohledu zaměstnance? Na co má …

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Naši technici se na kontrolách často setkávají s chybějící kategorizací prací, se kterou následně souvisí další problémy. Co kategorizace prací vůbec je a proč je pro každé pracoviště …

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Chci informační schůzku