Kdo zodpovídá za BOZP – bezpečnost práce na pracovišti? Zaměstnanec, zaměstnavatel nebo majitel firmy?

Kdo zodpovídá za bezpečnost práce – BOZP?

Za zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – BOZP jsou odpovědní vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Dále u menších firem je to vždy statutární orgán u s.r.o. jsou to jednatelé společnosti, u školských zařízení jsou to ředitelé škol, na úřadech je to starosta. Tito lidé mají, dle NOZ i trestní zodpovědnost. Tato odpovědnost může mít až trestně-právní důsledky. V případě nezajištění podmínek k bezpečnosti práce BOZPZajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je základní povinností každého zaměstnavatele. BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům s přihlédnutím na rizika možného ohrožení, která se vztahují přímo k výkonu konkrétní práce. Přesnou specifikaci naleznete v § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 

Bezpečnost práce – BOZP, jaká je trestní zodpovědnost?

Odnětí svobody na jeden rok nebo zákaz činnosti hrozí tomu, kdo z nedbalosti ublíží jinému tím, že poruší povinnosti, které vyplývají z jeho zaměstnání či povolání.

Odnětí svobody až na tři roky hrozí tomu, kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob tím, že hrubě poruší zákon o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce, dopravy nebo hygienické zákony.

Detail zákona si můžete nastudovat v § 148 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku.

Nevíte si rady s BOZP? Kontaktujte nás poradíme Vám zdarma více zde. Působíme v rámci celé ČR na našich pobočkách EXTÉRIA MAREKT získate veškeré informace.

telefon: 558 273 577, e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria

Více k bezpečnosti práce BOZP najdete zde:

Kontrola krajské hygieny na pracovištích zaměstnavatelů tedy firem

Začínám podnikat, co musím splnit ze zákona z BOZP?

Podnikáte a víte, jak řešit pracovní úraz?

Pracovnělékařské služby – co to znamená pro zaměstnavatele?

 

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku