covid-19 prevence

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti. Doporučení pro zaměstnavatele vydané MZČR
|

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti Níže uvedená opatření (bez významných nákladů) mohou pomoci omezit šíření …

Na koho se budou zaměřovat kontrolní akce OIP v tomto roce?
|

Kontroly bezpečnosti práce Oblastními inspektoráty práce Návrh Ročního programu kontrolních akcí na rok 2020 byl zpracován v souladu …

Nouzové osvětlení
|

Nouzové osvětlení v protipožární ochraně Nouzové osvětlení se zřizuje pro použití v případě selhání normálního osvětlení, je proto napájeno …

Pracovnělékařské služby PLS – kategorizace prací
|

BOZP a pracovnělékařské služby PLS, musí řešit každý zaměstnavatel ať už je to firma nebo OSVČ, který má …

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)
|

BEZPEČNOST PRÁCE Povinnosti na úseku bezpečnosti práce jsou stanoveny především v části páté zákoníku práce a v zákoně …

BOZP při chovu zvířat, zemědělské družstva
|

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při chovu zvířat jsou následující: Způsob organizace práce …

BOZP pro skladování, dokumentace pro sklady
|

BOZP pro sklady – základní požadavky bezpečnosti práce Sklad musí mít na vstupních dveřích umístěny zejména zákazové značky, …

BOZP a zákonné požadavky při obsluze stavebního stroje.
|

Obsluha stavebního stroje musí být osoba odborně způsobilá, to znamená, musí mít odborné předpoklady a musí splňovat požadavky …

OIP u kontrol vybralo na pokutách za nedodržení BOZP téměř 300 mil. Kč.
|

V roce 2018 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu …

Kdo může pracovat s motorovou pilou u zaměstnavatele? Jaké jsou zákonné povinnosti v BOZP?
|

Obsluha motorové pily a bezpečnost práce tedy BOZP, jak to je? Pracovat s řetězovou pilou je bezesporu zvlášť riziková …