BOZP jako součást ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích v době pandemie covid-19
|

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců v pandemii V poslední době dostáváme v souvislosti s diskusemi v médiích ohledně …

Inspektoráty práce se zaměřují na kontroly BOZP pro oblast školství. Bylo odhaleno až 1 000 porušení předpisů BOZP!
|

Kontroly OIP ve školských zařízeních 1000 porušení v BOZP Mezi jedno z významných odvětví, na které se oblastní …

KORONAVIRUS a školení zaměstnanců a dobrovolníků z BOZP
|

Jak řešit školení zaměstnanců a dobrovolníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Zaměstnavatel je povinen i …

covid-19 prevence

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti. Doporučení pro zaměstnavatele vydané MZČR
|

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti Níže uvedená opatření (bez významných nákladů) mohou pomoci omezit šíření …

Na koho se budou zaměřovat kontrolní akce OIP v tomto roce?
|

Kontroly bezpečnosti práce Oblastními inspektoráty práce Návrh Ročního programu kontrolních akcí na rok 2020 byl zpracován v souladu …

Nouzové osvětlení
|

Nouzové osvětlení v protipožární ochraně Nouzové osvětlení se zřizuje pro použití v případě selhání normálního osvětlení, je proto napájeno …

Pracovnělékařské služby PLS – kategorizace prací
|

BOZP a pracovnělékařské služby PLS, musí řešit každý zaměstnavatel ať už je to firma nebo OSVČ, který má …

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)
|

BEZPEČNOST PRÁCE Povinnosti na úseku bezpečnosti práce jsou stanoveny především v části páté zákoníku práce a v zákoně …

BOZP při chovu zvířat, zemědělské družstva
|

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při chovu zvířat jsou následující: Způsob organizace práce …

BOZP pro skladování, dokumentace pro sklady
|

BOZP pro sklady – základní požadavky bezpečnosti práce Sklad musí mít na vstupních dveřích umístěny zejména zákazové značky, …