BOZP při chovu zvířat, zemědělské družstva
|

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při chovu zvířat jsou následující: Způsob organizace práce …

BOZP pro skladování, dokumentace pro sklady
|

BOZP pro sklady – základní požadavky bezpečnosti práce Sklad musí mít na vstupních dveřích umístěny zejména zákazové značky, …

BOZP a zákonné požadavky při obsluze stavebního stroje.
|

Obsluha stavebního stroje musí být osoba odborně způsobilá, to znamená, musí mít odborné předpoklady a musí splňovat požadavky …

OIP u kontrol vybralo na pokutách za nedodržení BOZP téměř 300 mil. Kč.
|

V roce 2018 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu …

Kdo může pracovat s motorovou pilou u zaměstnavatele? Jaké jsou zákonné povinnosti v BOZP?
|

Obsluha motorové pily a bezpečnost práce tedy BOZP, jak to je? Pracovat s řetězovou pilou je bezesporu zvlášť riziková …

Musí zaměstnavatel provádět zkoušky na alkohol u zaměstnanců? Musí být zpracována směrnice?
|

Musí zaměstnavatel provádět zkoušky na přítomnost alkoholu či jiných omamných látek u zaměstnanců v rámci bezpečnosti práce? Jakým …

Nelegální zaměstnávání tzv. práce na černo u zaměstnavatele vyplatí se Vám? Co za to hrozí zaměstnanci a zaměstnavateli? Víte to?
|

Nelegální zaměstnávání tzv. práce na černo co hrozí zaměstnanci a zaměstnavateli? Již skutečnost, že zaměstnavatel nabízí práci načerno, …

Tlakové acetylenové lahve, jak s nimi manipulovat a skladovat?
|

Bezpečnost práce a tlakové lahve na pracovišti (BOZP) Nevíte si rady, jak správně manipulovat s tlakovými lahvemi na …

Neznalost právních předpisů v BOZP u OSVČ v dřevozpracujícím průmyslu říká OIP, co musí splňovat?
|

Z kontrolní činnosti OIP v roce 2018 zaměřené především na stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při práci v dřevozpracujícím průmyslu …

Musí jednatelé ve firmách chodit na pracovně lékařskou prohlídku?
|

Jednatele společností s ručením omezeným, kteří nemají pracovní smlouvu, pak jejich vztah není pracovněprávní ani tzv. vztah obdobný, jak …