BOZP ve školách. Co byste rozhodně neměli podcenit?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je ve školách důležitá nejen pro učitele, ale také pro všechny studenty a žáky, kteří školu navštěvují. Na co musí vzdělávací instituce pamatovat?

Prevence rizik

Rizika minimalizujete nejen pravidelným školením BOZP, ale také každodenním zodpovědným chováním zaměstnanců školy a studentů. Dodržováním stanovených předpisů a nařízení totiž dokážete rizika odstranit a v případě, že to není možné, je aspoň snížíte na minimum.

Informace jsou základ

Všichni, kteří navštěvují školu, musí byt informováni o daných pravidlech a nařízeních, které se vztahují k BOZP. Vždy je přitom potřeba přizpůsobit konkrétní předpisy individuálně jednotlivým věkovým skupinám žáků a studentů. Pro žáky prvního stupně může mít školení BOZP podobu vhodně zvolené hry s konkrétními příklady nebo animované pohádky.

Nejčastější úrazy

Z pravidelných statistik škol vyplývá, že největší rizika se skrývají ve sportovních aktivitách, které škola organizuje. Je proto důležité, aby kromě sportoviště a hřiště bylo v dobrém stavu také veškeré nářadí, se kterým žáci i zaměstnanci přicházejí do styku. Hřiště je potřeba udržovat a pravidelně kontrolovat, aby se případná rizika co nejvíce eliminovala.

Povinnost každého jednotlivce

Nejen zaměstnanci školy, ale také žáci a studenti mají své povinnosti, vztahující se k oblasti BOZP. Mezi ně patří dodržování školního a vnitřního řádu, předpisů a pokynů stanovené školou. Studenti, kteří již dosáhli plnoletosti, mají navíc zákonnou povinnost informovat vzdělávací zařízení o případné změně své zdravotní způsobilosti, o zdravotních potížích a dalších skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh jejich vzdělávání.

Školy poskytují pravidelná školení BOZP všem svým zaměstnancům s cílem co nejvíce minimalizovat vznik rizik ve školách. I školy přitom musí jako vzdělávací instituce, kterou studenti navštěvují, dodržovat řadu bezpečnostních předpisů.

Spolehněte se na odborníky

Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která působí v oblasti BOZP a PO již 10 let. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a mějte bezpečnost práce v pořádku zajištěnou.

Přečtěte si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

https://www.exteria.cz/tri-pilire-bozp-rizeni-rizik-vzdelavani-a-kontrola-bezpecnosti-prace/

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku