Roční prověrka BOZP. Proč je tak důležitá?

Roční prověrka BOZP je zákonem danou povinností pro každého zaměstnavatele. Co všechno obsahuje, proč je tak důležité ji vůbec mít a na co byste si jako zaměstnavatel měl dát pozor?

Legislativní požadavky

Povinnost provádět alespoň jednou ročně prověrku BOZP stanovuje přímo § 108 odst. 5, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Samotný obsah a rozsah bezpečnostní prověrky není stanoven a každá organizace si ho tak určuje sama. Prověrka BOZP se provádí kdykoliv v kalendářním roce jednou ročně. Není nutné ji realizovat ve lhůtě 12 měsíců, která začíná běžet ode dne provedení poslední bezpečnosti prověrky. U větších společností se pak doporučuje prověrku BOZP provádět na etapy.

Cíl roční prověrky

Prověrka BOZP se primárně zaměřuje na kontrolu a fungování systému BOZP jako celku. Komplexně zajišťuje a kontroluje BOZP na všech pracovištích, tzn. dodržování právních norem i vnitřních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou definované v § 349 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Účelem prověrky je také odstranění zjištěných závad na pracovišti a ochrana zdraví a života zaměstnanců při práci.

Co hrozí v případě neprovedení prověrky?

Zákoník práce § 108 odst. 5, zákona č. 262/2006 Sb., ukládá zaměstnavateli v rámci povinností na úseku bezpečnosti práce také povinnost organizovat nejméně jednou ročně prověrku BOZP při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele.

U právnických osob dle zákona č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, jsou stanoveny výše pokut u deliktů jak pro PO, tak pro FO. Pokuty se pak pohybují ve výši od 300 tisíc do 2 milionů korun.

Co roční prověrka BOZP obsahuje?

Konkrétní obsah prověrky BOZP žádný právní předpis přímo nestanovuje. Součástí prověrky by však měla být kontrola vnitřních předpisů a kvality školení BOZP a PO, řízení rizik, ergonomie práce a pracovního prostředí, pracovně lékařské služby, školení právních předpisů BOZP a kontrola zajištění bezpečnosti práce s ohledem na stroje, zařízení či nářadí na všech provozovnách a pracovištích daného subjektu.

Vyhodnocení

Průběh roční prověrky je uvedený v záznamu, který obsahuje seznam závad a návrhů k jejich odstranění, odpovědnou osobu za jejich odstranění a termín odstranění.

Na co si dát pozor?

Po internetu koluje řada předpřipravených formulářů, šablon či dokumentů pro prověrky BOZP. V takovém případě ale zpozorněte. Žádný univerzální vzor na roční prověrku BOZP totiž neexistuje.

Obraťte se proto raději na odborníky v oblasti BOZP a PO, kteří vám roční prověrku vytvoří na míru vašemu podnikání. Kontaktujte společnost EXTÉRII, zabývající se bezpečností práce již 10 let, na tel. čísle +420 720 023 709. Zbavíte se tím starostí a vyhnete se případným pokutám za neprovedenou nebo špatně realizovanou zákonnou povinnost v oblasti BOZP a PO.

Přečtete si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

https://www.exteria.cz/tri-pilire-bozp-rizeni-rizik-vzdelavani-a-kontrola-bezpecnosti-prace/

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku