Po 53 letech se změní státní odborný dozor nad bezpečností práce

Nový zákon č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, ruší od 1. července 2022 dosud účinný zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a současně s ním i všechny níže uvedené vyhlášky.

Zákon se zaměřuje především na požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci při používání těchto zařízení. Dále vyvolává změnu dalších tří současných právních předpisů. Konkrétně se jedná o zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, o zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce a o zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.

Pravidla pro odbornou způsobilost

Zákon stanovuje pravidla pro odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny. Osoby, které budou chtít vykonávat tyto činnosti, budou nejdříve muset požádat o oprávnění. To bude vydávat pouze pověřená organizace. Zároveň musí žadatel předložit všechny doklady o splnění předpokladů pro stanovení, zda je odborně způsobilý pro požadovaný rozsah činností na vyhrazených technických zařízeních.

Podmínky odborné způsobilosti

Zákon také podrobně stanovuje podmínky odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, mezi které patří zdravotní způsobilost, odborné vzdělání, odborná praxe či osvědčení o odborné způsobilosti. Zvláštní požadavky odborné způsobilosti jsou určeny také pro osoby, které vykonávají obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

Obecně lze tedy říct, že zákon přináší spoustu změn v oblasti bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Zejména pak zavádí povinnosti pro provozovatele vyhrazených technických zařízení.  Zákon nabyde účinnosti 1. července 2022.

Mějte přehled v oblasti BOZP a PO

Zákony v oblasti BOZP a PO se neustále mění, přenechte proto tuto starost odborníkům. Kontaktujte společnost EXTÉRII na tel. čísle +420 720 023 709 a o zbytek se už postarají za vás.

Přečtěte si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Pozor na úrazy na školních výletech!

Do začátku prázdnin nám již zbývá jen pár týdnů, a to znamená konání výletů a školních zájezdů. I v těchto chvílích nezapomínejte na základy bezpečnosti. A to nejen proto, …

Pozor na úrazy na školních výletech!

Chci informační schůzku