Co je to hygiena práce a jak souvisí s BOZP?

Hygiena práce se zabývá posuzováním pracovní činnosti a tím, jaký má vliv na zdraví zaměstnance. Je tedy v úzkém vztahu s BOZP. Co všechno můžeme pod hygienou práce chápat a co k ní všechno spadá?

K čemu je hygiena práce?

Hlavním úkolem této oblasti je posouzení pracovní činnosti a toho, jaký může mít dopad na zdraví zaměstnanců. Zabývá se tedy tím, jak omezit pracovní úrazy, zamezit vzniku onemocnění z povolání a vytvořit pro zaměstnance co nejbezpečnější prostředí. Do hygieny práce patří provedení pracoviště (osvětlení, teplota, vybavení lékárničky), ale i faktory spojené s určitými druhy práce (působení hluku, vibrací, záření, prachu).

Koho se povinnost dodržovat hygienu práce týká?

Stejně jako BOZP se hygiena práce týká všech podnikatelských subjektů, bez výjimek. Kontrolu v této oblasti provádí Krajská hygienická stanice.

Přečtěte si také: Povinnost BOZP a PO se netýká jen velkých firem!

Kontroly

Při návštěvě Krajské hygienické stanice může inspekce kontrolovat například odvětrávání pracoviště, osvětlení, teplotu, limity prachu a chemických škodlivin. Kontroly se může týkat i dodržování správné ergonomie, sanitární vybavenost a lékárnička a její obsah.

Přečtěte si také: Jak zvládnout inspekci bez stresu?

Kategorie zátěže

Hygiena práce se odvíjí také dle kategorie zátěže, do které je dané pracoviště zařazeno. První stupeň zátěže představuje minimální zdravotní riziko a stupeň čtvrtý vysokou míru rizika. U čtvrtého stupně pracoviště vysoce překračuje stanovené limity a může tak snadno dojít k nemoci z povolání.

Přenechte bezpečnost práce odborníkům

Chcete mít jistotu, že máte BOZP a PO zpracované správně? Obraťte se na EXTÉRII, jedničku v poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a dozvíte se víc.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku