Povinnost BOZP a PO se netýká jen velkých firem

Často se setkáváme s mylnou představou, že povinnost BOZP a PO platí pouze pro velké firmy, opak je ale pravdou. Na koho se vztahuje BOZP? Kdo jej provádí a na koho padá zodpovědnost? Právě u menších firem se naši technici často setkávají s problémy v oblasti BOZP.

Na koho se vztahuje BOZP?

Bezpečnost práce a požární ochrana jsou oblasti, které platí pro všechny bez výjimek. Zákon nerozlišuje, kolik má zaměstnavatel zaměstnanců či v jakém oboru podniká. Ani malé firmy s jedním zaměstnancem zabývajícím se administrativou nesmí na BOZP zapomenout – i zde totiž můžeme najít určitá rizika, která mají vliv na zdraví zaměstnanců.

Přečtěte si také: BOZP v administrativě

Kdo je za BOZP zodpovědný?

Za zajištění BOZP odpovídá nejen zaměstnavatel, ale i vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. Osoba, která zodpovídá za zajištění BOZP, může za neplnění této povinnosti dostat pokutu až ve výši 2 milionů korun. Nedodržování nebo porušování oblasti BOZP může mít až trestně-právní důsledky.

Inspekce práce může vydat zákaz používání objektu, pracoviště nebo zařízení, které ohrožuje bezpečnost zaměstnanců.

Mohlo by vás také zajímat: Věděli jste, že i skladování má svá pravidla?

Co patří do BOZP?

Hlavním smyslem BOZP je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při vykonávání práce. Jedná se tedy o souhrn opatření, která vedou k prevenci ohrožení zdraví na pracovišti.

Zásady se poté odvíjí od rizik, která se na daném pracovišti vyskytují – například skladování chemických látek, nadměrný hluk, vyhrazená technická zařízení a další.

Přenechte BOZP odborníkům

Protože se jedná o velmi obsáhlý a specifický obor, můžete si najmout také odborníky z externí firmy, kteří se vám o vše v rámci BOZP a PO postarají tak, abyste se vyhnuli případným sankcím u kontroly.

Chcete mít jistotu, že máte BOZP a PO zpracované správně? Obraťte se na EXTÉRII, jedničku v poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a dozvíte se víc.

Proč jsou předkontroly důležité?
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Je vůbec možné dodržovat limity u manipulace s živými břemeny?

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku