Jak zvládnout inspekci bez stresu?

Inspekce v každém přirozeně vyvolává nervy a strach z toho, na co všechno může při kontrole narazit. Vedení dokumentace, aktualizace směrnic, revize elektrických zařízení. Nevyznáte se v tom, co vlastně všechno mít musíte a nemusíte? Pojďme společně udělat z inspekce záležitost, která nás nebude děsit. Dnes se podíváme na nejčastější chyby, které u našich klientů nacházíme a kterým byste se vy měli vyvarovat.

Chybné bezpečnostní značení

Bezpečnostní značky, značení a signály by měly být přítomné na pracovištích, na nichž jsou vykonávány práce, u kterých může dojít k ohrožení zdraví.

Povinnost zaměstnavatele označit pracoviště bezpečnostními značkami, značením a signály, vyplývá z § 6 zákona č.309/3006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Uvedené bezpečnostní značky, značení a signály jsou zejména obrazové, zvukové či světelné.

Absence revizí a revizních zprávy

Revize jsou častým předmětem kontrol a nevyplatí se je zanedbávat, nejen z důvodů možných sankcí, ale především kvůli vznikajícím rizikům ohrožení zdraví zaměstnanců. Revize může provádět pouze technik, který má k této činnosti odpovídající oprávnění. Elektrická zařízení, hasicí přístroje, plynová zařízení a například požární systémy se musí pečlivě zkontrolovat a všechny nedostatky, popřípadě opravy se musí uvést do revizní zprávy. Revizní zpráva je dokument, který obsahuje základní informace o provedené revizi a její výsledek.

Skladování

I v oblasti skladování máte povinnosti vzhledem k bezpečnosti práce. Musíte mít zpracovaný místní řád, regály musí být řádně označené štítky a například při manipulaci s břemeny musíte dodržovat postupy, které předcházejí úrazům.

Úklid

Uklizený prostor není důležitý jen pro to, jak se na pracovišti cítíte, ale také pro bezpečnost celého pracovního prostředí. Pokud se vám na pracovišti věci hromadí, dochází velmi často například k zastavění únikových východů a bezpečnostních značek. Hromadění věcí může vést také k různým úrazům, jako je zakopnutí, uklouznutí, pořezání nebo úraz způsobený pádem předmětů.

Přenechte bezpečnost práce odborníkům

Chcete mít jistotu, že máte BOZP a PO zpracované správně? Obraťte se na EXTÉRII, jedničku v poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a dozvíte se víc.

Přečtěte si také:

https://www.exteria.cz/__jak_vest_haccp/
Revize jsou častým předmětem kontrol
Věděli jste, že i skladování má svá pravidla?
Základem pro bezpečnost na pracovišti je úklidový plán
Kolik hasicích přístrojů musíte mít na pracovišti?

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku