Extéria vše zařídí i v krátkém čase

Ke klientovi, který s námi spolupracuje od začátku roku 2023, se nahlásila kontrola z Oblastního inspektorátu práce. Jedná se o mezinárodní společnost, zabývající se výrobou a prodejem dezinfekčních a jiných přípravků, určených převážně do zdravotnictví.

Společnost si pronajímá celé jedno podlaží v administrativním objektu. Výrobu si již zajišťují externě a mají pouze jednu zaměstnankyni, která stráví cca 5 hodin týdně na pronajatém pracovním místě v laboratoři.

Termín kontroly jsme se dozvěděli asi týden dopředu, takže bylo dostatek času se na kontrolu připravit. Při konzultaci před kontrolou jsme se zaměřili na aktuálnost námi zpracovaných směrnic a jejich obsahu. Z hlediska legislativy bylo vše v pořádku, ale došlo k organizačním změnám u klienta a přibyly některé pracovní pozice. Veškeré dotčené směrnice jsme tedy aktualizovali a ihned další den klientovi dovezli.

Přečtěte si také: Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Vše doladit v krátkém čase

Dále náš technik zjistil, že ve společnosti nemají dořešenou kategorizaci prací. Vyhodnotil tedy, jak to s kategorizací bude. Většinu pracovních pozic šlo zařadit do kategorie 1., jelikož se jedná převážně o administrativu. Do druhé kategorie však bylo potřeba zařadit pozici zaměstnankyně, která pracuje v laboratoři. Rozhodujícím faktorem jsou zde chemické látky, jelikož pracuje s látkou, která může mít karcinogenní vlastnosti. Rychle jsme tedy zahrnuli kategorizaci prací do dokumentace a připravili oznámení pro KHS. Velkou závadou byla také úplná absence revizí elektrických zařízení. Na místě jsme tedy zavolali našemu partnerovi, společnosti, která zařizuje revize. Naštěstí naše spolupráce funguje velice dobře a revizi hned další den provedli a dodali revizní zprávu.

Přečtěte si také: Jak probíhá revize elektrospotřebičů?

Kontrola se obešla bez závad

Na pracoviště dorazil technik Extérie s rezervou půl hodiny, aby seřadil veškerou dokumentaci a doladil poslední detaily. Krátce po příchodu paní inspektorky, byla zahájena kontrola. Nejdříve přišly základní dotazy na jejich provoz, například počet zaměstnanců, charakteristika provozu, výroba, sklady, laboratoře a podobně. Dále si vyžádala nájemní smlouvu ke kancelářím a revizní zprávu od majitele objektu, i elektrických spotřebičů. Dále si vyžádala návody na obsluhu, které měl klient poctivě vedené a podepsané všemi zaměstnanci.

Kontrola dokumentace se obešla bez závad, pouze dala inspektorka pár doporučení k obsahu směrnic. Následovala kontrola pracoviště, při které jsme navštívili i laboratoř v areálu. Kontrola pracoviště se obešla také bez závad.

Velká spokojenost s našimi službami

Po odchodu paní inspektorky jsme s paní manažerkou zkonzultovali průběh kontroly a naše dojmy. Paní manažerka byla s našimi službami velice spokojená, což potvrdila podepsaným referenčním dopisem a také děkovným a pochvalným e-mailem. Zejména byla ráda za to, že jsme jim dokázali vše zařídit v také krátkém čase

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku