Jak dopadla průmyslová firma při kontrole z OIP?

O plánované kontrole z oblastního inspektorátu práce (OIP) se dozvěděla firma, která se zaměřuje na lisováníobrábění kovů. Vedení firmy proto na nic nečekalo a na pomoc si zavolalo technika ze společnosti EXTÉRIA. Ten při následné předkontrole prošel zpracovanou dokumentaci BOZP, revizní zprávy či návody ke strojům. Při tom narazil na nepodepsané dokumenty a chybějící nejnovější bezpečnostní prověrku. Také upozornil na potřebu aktualizovat směrnici dopravního řádu a nutnost projít lékárničku a vyřadit léky po expiraci, které se musí nahradit novými. Majitel firmy slíbil, že ještě před návštěvou inspektorátu práce dá všechno do pořádku a všechny nedostatky odstraní.

Zaměstnavateli, který nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 101 až 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce hrozí pokuta až do výše 2 milionů korun.

V den kontroly přijel technik z EXTÉRIE s předstihem. Předal klientovi prověrku z periodické kontroly BOZPPO z roku 2021 společně s aktualizovanou směrnicí o dopravním řádu. Oba tyto dokumenty jednatel firmy podepsal a následně s technikem znovu prošel a zkontroloval celé pracoviště.

Průběh kontroly

Inspektor dorazil o něco dříve a klientovi oznámil, že půjde o obecnou preventivní kontrolu. Nejprve chtěl vidět pracoviště, aby se blíže seznámil s objektem, který bude kontrolovat. Po prohlídce pracoviště, ke kterému neměl inspektor žádné výtky, se přesunul ke kontrole dokumentace BOZP. V rámci dokumentace se zaměřil především na návodyrevize strojů a tlakových nádob, revize plynu, spalinových cest a elektroinstalaci budovy. Pozornosti inspektora neunikly ani směrnice OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), školení, pracovní smlouvy a lékařské prohlídky zaměstnanců firmy. Také chtěl vidět směrnici k provoznímu řádu, kterou měl naštěstí klient aktualizovanou a tedy zcela v pořádku. Inspektor nahlédl také do prověrky BOZPPO z roku 2021, ve které rovněž nenašel žádná pochybení.

Před odjezdem kontrola ještě upozornila klienta na umístění hlavního uzávěru plynu, který se nacházel v blízkosti parkoviště. Bylo totiž potřeba čtvercem označit prostor před uzávěrem, aby v místě nikdo neparkoval a neznemožnil tak k němu přístup.

V závěru kontroly inspektor vyhodnotil, že kontrola proběhla v pořádku a bez závažných pochybení. Drobné výhrady, které měl, označil za maličkosti, které klient ihned odstranil.

Přečtěte si další reference a zkušenosti klientů EXTÉRIE:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku