Zkušenosti zemědělské firmy s kontrolou z HZS

Ihned po nahlášení kontroly z hasičského záchranného sboru (HZS) se na pomoc klientovi EXTÉRIE, který podniká v zemědělství, vydal technik společnosti. S klientem prošel veškeré revizní zprávy, zkontroloval dokumentaci a upozornil ho na potřebu vyvěsit požární řády a aktualizovat dokumentaci o začlenění. Technik také poukázal na to, že je na pracovišti potřeba označit hlavní uzávěry a prostory a snížit hasicí přístroje do výšky, ve které budou v případě požáru přístupné.

Slibovaná kontrola proběhla přesně podle plánu dne 21. 5. 2021, kdy do firmy zavítal pan inspektor z HZS. Ten si nejdříve pečlivě prošel dokumentaci požární ochrany (PO), požární knihu, školení zaměstnanců a odbornou přípravu požárních hlídek.

Podle zákona č. 133/1985 Sb., české národní rady o požární ochraně, hrozí podnikatelským subjektům bez zvýšeného požárního nebezpečí za nezajištění odborné přípravy preventivních požárních hlídek nebo preventistů PO pokuta až do výše 250 000 Kč.

Klient měl však všechno v pořádku. Inspektor si dále vyžádal revize a dokumenty k provozovanému objektu. Ani v tomto případě neshledal žádné závady nebo nedostatky.

Následovala proto kontrola pracoviště. Inspektor se zaměřil na bioplynovou stanici, konkrétně pak na hlavní uzávěry energií, nadzemní hydrant nebo dokumentaci zdolávání požáru. V této dokumentaci upozornil klienta na pár nesrovnalostí, u kterých je potřeba, aby je klient aktualizoval.

Po ukončení kontroly inspektor neshledal žádné zásadní nedostatky v bezpečnostních předpisech a jejich dodržování. Celkově se tak kontrola obešla bez sankcí a inspektor i klient byli se službami EXTÉRIE velmi spokojeni.

Přečtěte si, jaké další zkušenosti mají klienti společnosti EXTÉRIA:

Související články:

HACCP povinnosti v kavárenském a jiném potravinářském provozu

Otevřít si kavárnu neznamená jen dělat dobrou kávu a jednat s hosty. V potravinářství je mnoho povinností, legislativních předpisů a norem, které je třeba dodržovat. Mezi naše klienty patří i několik kaváren a bister, kterých se tyto normy přímo dotýkají. A tak jsme se rozhodli sepsat pár základních doporučení, na které byste v takovém provozu měli myslet.

HACCP povinnosti v kavárenském a jiném potravinářském provozu

Důležitost bezpečnostního značení

Nejen během pravidelných ročních prověrek se naši technici často setkávají s jedním z bezpečnostních nešvarů, a tím je zastavování bezpečnostních prvků či zařízení a zejména jejich neoznačování bezpečnostním značením.

Důležitost bezpečnostního značení

Chci informační schůzku