Zkušenosti zemědělské firmy s kontrolou z HZS

Ihned po nahlášení kontroly z hasičského záchranného sboru (HZS) se na pomoc klientovi EXTÉRIE, který podniká v zemědělství, vydal technik společnosti. S klientem prošel veškeré revizní zprávy, zkontroloval dokumentaci a upozornil ho na potřebu vyvěsit požární řády a aktualizovat dokumentaci o začlenění. Technik také poukázal na to, že je na pracovišti potřeba označit hlavní uzávěry a prostory a snížit hasicí přístroje do výšky, ve které budou v případě požáru přístupné.

Slibovaná kontrola proběhla přesně podle plánu dne 21. 5. 2021, kdy do firmy zavítal pan inspektor z HZS. Ten si nejdříve pečlivě prošel dokumentaci požární ochrany (PO), požární knihu, školení zaměstnanců a odbornou přípravu požárních hlídek.

Podle zákona č. 133/1985 Sb., české národní rady o požární ochraně, hrozí podnikatelským subjektům bez zvýšeného požárního nebezpečí za nezajištění odborné přípravy preventivních požárních hlídek nebo preventistů PO pokuta až do výše 250 000 Kč.

Klient měl však všechno v pořádku. Inspektor si dále vyžádal revize a dokumenty k provozovanému objektu. Ani v tomto případě neshledal žádné závady nebo nedostatky.

Následovala proto kontrola pracoviště. Inspektor se zaměřil na bioplynovou stanici, konkrétně pak na hlavní uzávěry energií, nadzemní hydrant nebo dokumentaci zdolávání požáru. V této dokumentaci upozornil klienta na pár nesrovnalostí, u kterých je potřeba, aby je klient aktualizoval.

Po ukončení kontroly inspektor neshledal žádné zásadní nedostatky v bezpečnostních předpisech a jejich dodržování. Celkově se tak kontrola obešla bez sankcí a inspektor i klient byli se službami EXTÉRIE velmi spokojeni.

Přečtěte si, jaké další zkušenosti mají klienti společnosti EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku