Jak dopadl obecní úřad při kontrole z OIP a SUIP?

Starostovi obecního úřadu v Olomouckém kraji oznámil kontrolu oblastní inspektorát práce (OIP) společně se Státním úřadem inspekce práce (SUIP). Klient proto na nic nečekal a ihned si domluvil schůzku s technikem z EXTÉRIE. Ten s klientem zkontroloval dokumentaci BOZP, upozornil ho na potřebu aktualizovat některé údaje a směrnice a prošel si všechny prostory, které spadají pod správu obce.

Dále technik zjistil závady v revizích, na které klienta již upozorňoval, a které dosud ještě neodstranil. Po klientovi také vyžadoval předložit projektovou dokumentaci, kterou rovněž neměl k dispozici. Klient slíbil, že všechny závady odstraní a chybějící dokumentaci doloží pan starosta ke dni kontroly.

Na inspekci přišly rovnou dva státní kontrolní úřady

V den kontroly dorazil na obecní úřad inspektor z OIP společně s inspektorkou ze SUIP. Hned na začátku kontroly si prošli a zkontrolovali celé pracoviště, kde se zaměřili na plynová zařízení a jejich označení. Následně se oba inspektoři přesunuli do kulturního domu, který spadá pod správu obce. Poté, co si kontrola prošla dané prostory, navrhla panu starostovi vyměnit bezpečnostní značení HUP (hlavní uzávěr plynu). Inspektoři si také všimli, že v kulturním domě se u jeviště nacházelo schodiště, které bylo bez zábradlí. Z bezpečnostního hlediska proto doporučili chybějící zábradlí nainstalovat.

Po fyzické kontrole prostorů se inspektoři přesunuli k revizi dokumentace. Jako první je zajímala roční prověrka klienta. Také se zaměřili na vyhodnocení pracovních rizik, směrnice pro OOPP, kategorizaci prací, karty rizik apod. Vše bylo inspektorům doloženo a případné nesrovnalosti v dokumentech jim technik objasnil.

Právě roční prověrku BOZP musí zaměstnavatel podle § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce organizovat alespoň jednou ročně. V opačném případě mu totiž hrozí vysoké finanční pokuty.

V závěru kontroly probrali inspektoři s panem starostou své návrhy na zlepšení. Jelikož v den kontroly neměl pan starosta některé dokumenty u sebe, domluvil se s inspektory na náhradním termínu, kdy si požadované dokumenty přijedou zkontrolovat.

Nejste si jisti správností vašich bezpečnostních předpisů? Nechte si dokumentaci BOZPPO zkontrolovat odborníky, kteří vám se vším ochotně poradí. Vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a vše ostatní už nechte na nás.

Podívejte se na další reference od klientů společnosti EXTÉRIA:

Související články:

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Nahlásila se k vám do firmy kontrola a nevíte si rady? I s takovou situací si dokážeme rychle poradit. U společnosti zabývající se opravou zemědělských strojů se na udání ohlásila …

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Na začátku května navštívil náš technik pracoviště pivovaru před plánovanou kontrolou HZS. Na předkontrole klasicky prošel veškerou dokumentaci, požárně bezpečnostní řešení stavby a následně i pracoviště. V …

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Chci informační schůzku