Jaká byla pracovní úrazovost v roce 2022?

V rámci Souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí za rok 2022 se SÚIP zaměřila také na pracovní úrazovost. I přes dodržení všech pravidel BOZP totiž může dojít k pracovnímu úrazu, a tak běžně dochází na pracovišti k lehkým zraněním, ale bohužel i vážným úrazům. Pojďme se společně podívat na to, jak to bylo s pracovními úrazy v minulém roce.

Pracovní úrazovost zaznamenala pokles

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat, evidovat a minimalizovat rizika na pracovišti. Dále musí své zaměstnance informovat o rizicích a zavést adekvátní opatření. I přes veškerou snahu se ale dál pracovní úrazy stávají. Dle SÚIP došlo v roce 2022 k celkem 34 815 běžným úrazům, 783 závažným a k 84 smrtelným pracovním úrazům. Mezi závažné úrazy se řadí ty, kvůli kterých byl daný zaměstnanec hospitalizován více než 5 dnů. Pokud bychom tyto hodnoty srovnali s rokem 2021, pak došlo k poklesu pracovních úrazů, a to dokonce o více než tisícovku.

Přečtěte si také: Pracovní úrazy často způsobí pouhá neopatrnost

Příčiny?

K nejvíce úrazům různé závažnosti docházelo především v oblasti stavebnictví. Vliv na pracovní úrazovost má v tomto odvětví nejen náročnost a velké množství rizik výkonu práce, ale i rozdílné zkušenosti zaměstnanců.

K úrazům v dalších odvětvích nejčastěji vedlo špatné vyhodnocení rizik na pracovišti, chybějící školení o předpisech BOZP, používání špatných postupů nebo zařízení. U využívaných zařízení mnohdy zaměstnanci zapomínali na údržbu nebo nehlásili chybovost. Připomínáme, že pravidelné revize a kontroly jsou velmi důležité a není radno na ně zapomínat.

Inspekce také udělovala pokuty za závažná porušení právních předpisů, která vedla k úrazům. Celkem udělila 31 pokut v celkové výši přes 2 miliony.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku