Kontrola z HZS si posvítila na firmu ve Středočeském kraji

Firma ze Středočeského kraje, která se specializuje na kovovýrobu, zámečnictvípovrchové úpravy, dostala hlášení o plánované kontrole z hasičského záchranného sboru (HZS). Majitel firmy proto na nic nečekal a na pomoc si zavolal odborníky na bezpečnost práce z EXTÉRIE.

Ihned po oznámení kontroly navštívil klienta technik, který s ním prošel veškerou dokumentaci, upozornil ho na chybějící kolaudační rozhodnutí a požárně bezpečnostní řešení (PBŘ), a také na chybějící revize k elektrickým zařízením.

Následovala kontrola pracoviště, kde bylo potřeba doplnit do všech využívaných objektů požární poplachovou směrnicipožární řád. Při kontrole technik zjistil, že se v objektu nachází sklad olejů. Ten slouží jako palivo pro kotel, který plánují odstavit. K zařízení majitel neměl vypracovanou žádnou dokumentaci, na což ho technik upozornil a dodal, že kontrolu z HZS bude dokumentace a revize k zařízení zajímat.

Na konci června dorazila nahlášená kontrola z HZS. Jako první si prošla dokumentaci a začlenění provozu do požárního nebezpečí. Následně poukázala na špatně sepsané revizní zprávy k el. zařízením, na což ho technik EXÉTRIE již dříve upozornil.

Následovala obhlídka pracoviště, kde kontrola zaznamenala pouze chybějící označení hlavního uzávěru vody, což majitel ihned napravil. Inspektoři tedy neshledali žádné závažné nedostatky nebo závady a neudělili tak majiteli žádnou sankci. Po odjezdu kontroly majitel s technikem ještě projednával změnu v užívání skladové haly.

Technik se nakonec s klientem dohodl, že mu zašle aktualizovanou dokumentaci k novým skladovým prostorům, ve které upraví jejich začlenění do požárního nebezpečí. Na závěr kontroly majitel firmy podepsal protokol o provedených službách, se kterými byl velmi spokojený

Nejste si jisti, zda máte všechny bezpečnostní předpisypožární ochranu v pořádku? Potřebujete v oblasti BOZPPO poradit? V tom případě nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře nebo rovnou zavolejte na tel. číslo +420 702 036 721 a my vám se vším poradíme.

Přečtěte si další reference klientů společnosti EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku